Styrelse och kontakter


Styrelseordförande: Carl-Birger Sveidqvist
Vice ordförande: Tommy Svensson

Sekreterare: Vakant

Vise sekreterare: Agneta Johansson

 Kassör: Runa Steen

Materialförvaltare: Tommy Svensson

Ledamöter:

Maj Spångberg

Bosse Wessle'n

 

Områdesansvariga

Syd: Agneta Johansson

Mitt: Katharina Johansson

Norr: Bosse Wessle'n

 

 

Förening:

Arbetsgruppen Långhundraleden

Ändrad av: Arbetsgruppen Långhundraleden (2021-09-03 20:13:52) Kontakta föreningen
Skapad av: Arbetsgruppen Långhundraleden (2012-03-22 15:19:18) Kontakta föreningen