Styrelse och kontakter


StyrelseOrdförande: Carl-Birger Sveidqvist
Vice ordförande: Owe Eklund 08-512 300 51

 

Sekreterare: Maj Spångberg
Vice sekreterare: Kassör: Runa Steen
Materielförvaltare: Tommy Svensson

Ledamöter

Inger Eklund

Tommy Svensson

Områdesansvariga

Syd: Agneta Johansson

Mitt: Katharina Johansson

Norr: Vakant tills vidare

 

 

Editerad av: Tommy Svensson (2020-01-28 13:51:16)