Hembygdsföreningen söker redaktör och webb-redaktör

Vi söker dig som har datorvana och intresse av att skriva och berätta om både gammalt och nytt inom kommunen och föreningen och som delar Hembygdsrörelsens värderingar.

Nuvarande redaktör har arbetat med vår tidning Hembygden på ett mycket förtjänstfullt sätt under många år. Redaktören ber nu att få trappa ner på arbetet och därför söker vi någon som är intresserad av att fortsätta arbetet. Medlemsbladet Hembygden behöver nu förnyas både till form och innehåll, gärna med ny inriktning för att kunna intressera också de som är nyinflyttade i kommunen.

Även föreningens hemsida/webbplats behöver ny redaktör (”webb-master”). Föreningens hemsida www.hembygd.se/upplands-vasby är en del av Sveriges Hembygdsförbunds portal www.hembygd.se och görs i ett webb-baserat format som inte kräver mer än vanlig datorvana. Portalen kommer under kommande år att vara en viktig prioritering för Hembygdsförbundet centralt med fortsatt förnyelse- och utvecklingsarbete.

Du har kanske trappat ner på arbete och vill dela med dig av dina kunskaper inom föreningslivet där vi alla arbetar ideellt. Ev. ersättning kan utgå med hjälp av t.ex. tekniska hjälpmedel eller annat. Du kanske känner någon (som inte nödvändigtvis är medlem men som delar Hembygdsrörelsens synsätt) och kan vara rätt person för någon av dessa uppgifter.

Arbetet kommer att ske i samarbete med styrelsen och de avgående redaktörerna. De nya redaktörerna bör ingå i styrelsen. Kom gärna med förslag och idéer som kan vara av intresse.

Hör gärna av dig till Klas Lundkvist för mer information. tel: 070 673 63 47; e-post: [email protected]

Hembygdsföreningens remissvar på förslag till ny översiktsplan

Hembygdsföreningens remissvar på förslag till ny översiktsplan -Väsby stad 2014 februari 2017 finns att läsa under Menypunkten ”Remissvar/Remissvar 2017.

Klicka här för att komma direkt dit.

Hembygdsföreningen vårdar kulturarvet

År 1952 bildades Upplands Väsby kommun av de tre socknarna Ed, Hammarby och Fresta.

Två år senare grundades Upplands Väsby Hembygdsförening. Ambitionen var att inventera, fotografera och dokumentera gammal bebyggelse och gamla föremål samt att bevaka det gamla när kommunen förändrades.

Hembygdsföreningen vill slå vakt om bygdens kulturarv och bidra till att alla invånare får en hembygdskänsla. skänka kunskap om bygden, dess natur och historia. Föreningen har ett uppskattat sommarcafé på Hembygdsgården, men också många evenemang för väsbyborna året runt.

Vi vill medverka till bevarande av natur, kultur och fornminnen och ser som en viktig upp-gift att få delta aktivt i kommunens plan- och byggfrågor. Sedan 1967 har hembygdsföreningen disponerat Runby Nedra, en gård med anor från vikingatid. Den första som vi vet bodde på gården var Ingrid som på 1000-talet reste en run-sten över sin man och sina båda söner där hon berättar att hon låtit göra en ladbro och att hon ägde gården. Hembygdsgården består av byggnader från ett av de tre hemman som bildade byn Runby Nedra. Hemmanet var under 1790-talet löneboställe för militärpräster, senare bostad för regementsmusiker och därefter brukades gården av arrendatorer. Idag äger Upplands Väsby kommun gården. De byggnader som finns på Runby Nedra är den vita manbyggnaden från 1765, det röda huset norr om flaggstången,  visthusbod, dass, höns- och svinhus, vagnslider, loge, ladugård och sädesmagasin. Vi arbetar för att Hembygdsgården, som är hjärtat i vår verksamhet, ska vara en naturlig och levande samlingsplats som bidrar till att ge alla väsbybor en känsla för sin hembygd. Husen och samlingarna på Hembygdsgården visas för grupper och skolklasser. Vi hyr också ut den handikappanpassade Ladugården för möten och kurser