Ställ upp som publik till TV4:s ”Bytt är Bytt”

Bli publik till Bytt är Bytt som snart är tillbaka med en fjärde säsong. Precis som tidigare säsonger är det Renée Nyberg och Karin Laserow som leder programmet.

Vi söker just nu för fullt efter publik till inspelningarna. Vi tänkte att detta kanske skulle vara intressant för era medlemmar i hembygdsföreningar?
Det är helt gratis att komma som publik till inspelningen av Bytt är Bytt och en jätterolig upplevelse.

Vi har inspelningar på dessa datum:
Fredag 2 juni
Onsdag 7 juni
Fredag 9 juni
Söndag 11 juni
Tisdag 13 juni
Torsdag 15 juni

Man kan boka platser här: publik.byttarbytt.nu

Klicka här för en .pdf-fil om Bytt är Bytt

Hembygdsföreningens remissvar på förslag till ny översiktsplan

Hembygdsföreningens remissvar på förslag till ny översiktsplan -Väsby stad 2014 februari 2017 finns att läsa under Menypunkten ”Remissvar/Remissvar 2017.

Klicka här för att komma direkt dit.

Uthyrningen av Ladugården upphör fr o m 1 januari 2017

Upplands Väsby Hembygdsförening har under många år erbjudit uthyrning av Nedre Runbys Ladugård till konferenser, årsmöten, kurser, minnesstunder och liknande. Tyvärr kommer Hembygdsföreningen fr o m 1 januari 2017 inte längre att kunna erbjuda denna tjänst. Orsakerna är främst bristande personella resurser.

Hembygdsföreningen vårdar kulturarvet

År 1952 bildades Upplands Väsby kommun av de tre socknarna Ed, Hammarby och Fresta.

Två år senare grundades Upplands Väsby Hembygdsförening. Ambitionen var att inventera, fotografera och dokumentera gammal bebyggelse och gamla föremål samt att bevaka det gamla när kommunen förändrades.

Hembygdsföreningen vill slå vakt om bygdens kulturarv och bidra till att alla invånare får en hembygdskänsla. skänka kunskap om bygden, dess natur och historia. Föreningen har ett uppskattat sommarcafé på Hembygdsgården, men också många evenemang för väsbyborna året runt.

Vi vill medverka till bevarande av natur, kultur och fornminnen och ser som en viktig upp-gift att få delta aktivt i kommunens plan- och byggfrågor. Sedan 1967 har hembygdsföreningen disponerat Runby Nedra, en gård med anor från vikingatid. Den första som vi vet bodde på gården var Ingrid som på 1000-talet reste en run-sten över sin man och sina båda söner där hon berättar att hon låtit göra en ladbro och att hon ägde gården. Hembygdsgården består av byggnader från ett av de tre hemman som bildade byn Runby Nedra. Hemmanet var under 1790-talet löneboställe för militärpräster, senare bostad för regementsmusiker och därefter brukades gården av arrendatorer. Idag äger Upplands Väsby kommun gården. De byggnader som finns på Runby Nedra är den vita manbyggnaden från 1765, det röda huset norr om flaggstången,  visthusbod, dass, höns- och svinhus, vagnslider, loge, ladugård och sädesmagasin. Vi arbetar för att Hembygdsgården, som är hjärtat i vår verksamhet, ska vara en naturlig och levande samlingsplats som bidrar till att ge alla väsbybor en känsla för sin hembygd. Husen och samlingarna på Hembygdsgården visas för grupper och skolklasser. Vi hyr också ut den handikappanpassade Ladugården för möten och kurser