Fel datum för ekumeniska gudstjänsten

I senaste numret av HEMBYGDEN står angivet fel datum för den ekumeniska gudstjänsten på tunet. Rätt datum är Söndagen den 17 juni, något som också står under Program 2018 på denna hemsida.

Årets Väsbybo

Nu kan man komma med förslag på vem som ska få utmärkelsen Årets Väsbybo.

Läs mer och nominera på kommunens hemsida:
www.upplandsvasby.se/uppleva-och-gora/projekt/nominera-arets-vasbybo

Nomineringarna ska vara inne senast 6 maj

Klas Lundkvist
Ordförande i Hembygdsföreningen och med i juryn för Årets Väsbybo
070 673 63 47

Remissvar på ÖP VÄSBY STAD 2040

Hembygdsföreningens remissvar på utställningsförslaget om ny översiktsplan VÄSBY STAD 2040 finns nu publicerat under menypunkten  Remissvar /Remissvar 2018

Hembygdsföreningen vårdar kulturarvet

År 1952 bildades Upplands Väsby kommun av de tre socknarna Ed, Hammarby och Fresta.

Två år senare grundades Upplands Väsby Hembygdsförening. Ambitionen var att inventera, fotografera och dokumentera gammal bebyggelse och gamla föremål samt att bevaka det gamla när kommunen förändrades.

Hembygdsföreningen vill slå vakt om bygdens kulturarv och bidra till att alla invånare får en hembygdskänsla. skänka kunskap om bygden, dess natur och historia. Föreningen har ett uppskattat sommarcafé på Hembygdsgården, men också många evenemang för väsbyborna året runt.

Vi vill medverka till bevarande av natur, kultur och fornminnen och ser som en viktig upp-gift att få delta aktivt i kommunens plan- och byggfrågor. Sedan 1967 har hembygdsföreningen disponerat Runby Nedra, en gård med anor från vikingatid. Den första som vi vet bodde på gården var Ingrid som på 1000-talet reste en run-sten över sin man och sina båda söner där hon berättar att hon låtit göra en ladbro och att hon ägde gården. Hembygdsgården består av byggnader från ett av de tre hemman som bildade byn Runby Nedra. Hemmanet var under 1790-talet löneboställe för militärpräster, senare bostad för regementsmusiker och därefter brukades gården av arrendatorer. Idag äger Upplands Väsby kommun gården. De byggnader som finns på Runby Nedra är den vita manbyggnaden från 1765, det röda huset norr om flaggstången,  visthusbod, dass, höns- och svinhus, vagnslider, loge, ladugård och sädesmagasin. Vi arbetar för att Hembygdsgården, som är hjärtat i vår verksamhet, ska vara en naturlig och levande samlingsplats som bidrar till att ge alla väsbybor en känsla för sin hembygd. Husen och samlingarna på Hembygdsgården visas för grupper och skolklasser.