Om oss

Hembygdsgården  Återkommande evenemang  Medlemsbladet Hembygden 


Hembygdsföreningen

År 1954 bildades Upplands Väsby Hembygdsförening. I föreningen vill vi tillsammans öka kunskapen om kommunen, vårda kulturarvet  och påverka det som händer just nu.

Vi som är medlemmar arbetar för att

 • väcka och förstärka den djupa känslan för hembygden
   
 • bevara den lokala historien, kulturhistoriska platser och föremål
   
 • sprida kunskaper om hembygden och om våra traditioner till gammal och ung
   
 • genomföra olika evenemang, gärna sådana där flera generationer kan träffas
   
 • lämna våra synpunkter på bebyggelse- och planeringsfrågor


Hur arbetar vi?

Under verksamhetsåret har vi ett antal fasta och ett antal rörliga evenemang. Hembygdsföreningens medlemmar visar och berättar om bygden och vår lokalhistoria för skolelever, allmänheten och medlemmarna. Vi anordnar vandringar, föredrag och andra evenemang för att öka kunskaperna om hembygden i Upplands Väsby.

Inom föreningen utför vi ett tålmodigt och målmedvetet arbete med att samla material om vår hembygd. Gammal bebyggelse och gamla föremål dokumenteras på olika sätt. Vi samlar och katalogiserar anteckningar, böcker, fotografier, föremål och annat. Ambitionen är att arkivmaterialet blir sökbart och så småningom tillgängligt, gärna i digital form. Vårt arkiv kan bli en riktig skatt för att kunna skapa bra information.

Vi vårdar Hembygdsgården som vår naturliga mötesplats. Allmänheten är också välkommen till de evenemang som genomförs där, och då brukar vi även ha caféverksamhet. Hembygdsföreningen sköter gården så att den skall vara en välkomnande och intressant plats att besöka.

 

Image

Välkommen att kontakta oss, om du har funderingar eller frågor. Du får gärna komma med i vår aktiva skara!

Kontakta oss

 Hagvägen 2 / Pukslagargatan, 194 21 Upplands Väsby
[email protected]