Medlemstidningen Hembygden


Image

Fyra nummer av Hembygden per år

Föreningens medlemsblad är en viktig kanal för att sprida information till alla medlemmar. Det kommer ut fyra gånger per år.

Hembygdens innehåll varierar, och omfattningen är oftast 36 - 40 sidor. Varje nummer brukar innehålla artiklar inom våra intresseområden lokalhistoria och kulturhistoria. Det kan handla om hur det var förr i tiden i våra trakter, presentationer av kommande aktiviteter, ordförandens sida, varierande kulturhistoriska texter, rapporter från genomförda aktiviteter, korsord med lokal anknytning osv.

Vårt medlemsblad Hembygden trycks i färg och i 525 exemplar vid varje tillfälle. Omkring 350 av dessa exemplar skickas ut via posten till medlemmarna. Förhoppningsvis kommer medlemsbladet att utvecklas framöver.

Om du själv har något att berätta, får du gärna ta kontakt med någon av oss i redaktionsgruppen. Ditt bidrag kan bli en kort eller en lång artikel i Hembygden. Vi är glada om fler medlemmar skriver om sina erfarenheter i medlemsbladet.

Gamla exemplar av Hembygden

I föreningens arkiv finns i tryckt form alla nummer som givits ut sedan starten. Vi arkiverar enstaka exemplar av alla våra utgåvor.

Till Hembygdens arkiv

Ett stort antal nummer av Hembygden kommer du åt via Internet. Från och med 1997 finns alla utgåvor som pdf-filer i ett arkiv här på webben. De senaste två årens nummer kommer inte att finnas upplagda i det här arkivet. Filerna i arkivet är anpassade för läsning på bildskärm, vilket i viss mån innebär en enklare bildkvalitet än i tryckoriginalet.

Som vi nämnt hittar du inte de två senaste årens exemplar i vårt digitala arkiv. Som medlem i Upplands Väsby Hembygdsförening får du löpande alla nummer av Hembygden. Modellen är att alla nummer utgivna 2015 kommer att finnas upplagda först i januari 2018. Enligt samma modell publicerar vi löpande ett år i taget.

Image

 

Ansvarig utgivare: Klas Lundkvist

Redaktör och layout: Bo Lindman

Redaktionsgrupp: Inga Lisa Gustafsson, Gunilla Ahlberg, Margareta Norén, Klas Lundkvist och Bo Lindman

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-06-01 05:55:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2022-02-19 09:53:43) Kontakta föreningen