Hembygdsgården


Hembygdsföreningen arbetar för att hembygdsgården i Runby ska vara en levande och naturlig samlingsplats. Platsen skall vara välkomnande och bidra till att ge kommunens invånare en varm känsla för sin hembygd. 

I det nya samhälle som vuxit fram finns det kvar flera samband med den gamla kulturbygden. Hembygdsgården på sin ursprungliga plats är hjärtat i vår verksamhet, och där äger många av årets evenemang rum.

Image

Tidigare var det tre hemman som bildade byn Nedra Runby. Ett av dessa hemman är idag vår Hembygdsgård, och där finns ett antal byggnader bevarade. Detta hemman var under 1790-talet löneboställe för militärpräster. Senare blev gården boställe för regementsmusiker. En av dessa musiker var den nordafrikanske pukslagaren Antoin Zamore.

Från 1830-talet har gården brukats av arrendatorer. Idag äger Upplands Väsby kommun gården, och de upplåter den för Upplands Väsby Hembygdsförenings verksamhet.

Image
 

Hus från tre århundraden

 

Mangårdsbyggnad


Image

 

Det vitputsade huset har sedan det färdigställdes 1847 varit gårdens huvudbyggnad. Det är detta bostadshus i två våningar som vi nu kallar för Mangårdsbyggnaden (1).

 

Zamores stuga

 

Image


Det röda huset norr om flaggstången är ett äldre bostadshus från 1765. Det var i denna manbyggnad Antoin Zamore bodde, och han har fått ge namnet Zamores stuga (2) åt huset.

 

Ekonomibyggnader


Image

 

Nedanför bostadshusen står ett antal ekonomibyggnader (3). Där finns visthusbod, dass, höns- och svinhus, vagnslider, loge, ladugård och sädesmagasin. Den äldsta byggnaden är visthusboden, och den är från 1790. Gårdens yngsta byggnad är sädesmagasinet, som uppfördes så sent som på 1920-talet.

 

Ladugården


Image

 

Den gamla ladugården ligger alldeles i närheten och söder om Hembygdsgården. Där det förr fanns kreatur, finns det idag en stor samlingssal för inomhusaktiviteter. Den här lokalen kallas helt enkelt för Ladugården (4). Hembygdsförening hyr denna lokal av kommunen, och där har vi bland annat föredrag, årsmöten och utställningar.

Aktiviteter och firanden

Hembygdsgården är en levande samlingsplats, och det är på den platsen vi har många aktiviteter. Där firar vi bland annat Sveriges nationaldag, Hembygdsgårdens dag och Ingrid-dagen. Husen och samlingarna på hembygdsgården visas för grupper och skolklasser.

 

Förening:

Upplands Väsby Hembygdsförening

Skapad av: Bo Lindman (2018-05-26 14:05:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bo Lindman (2019-01-04 10:00:26) Kontakta föreningen