Östergötlands Hembygdsblad

Östergötlands Hembygdförbund har ett digitalt medlemsblad som går att hämta via nedanstående länk:

https://www.dropbox.com/s/b67m2b95numnoff/%C3%96G%20Hembygdsblad%202-2017.pdf?dl=0

Markera hela länkens text. Högerklicka och klicka sedan på ”Kopiera”. Gå sedan till din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari eller Opera), sätt markören på sökraden, högerklicka och klicka på ”Klistra in”

Nytt årsmötesprotokoll

Nu finns protokollet från föreningens årsmöte den 29 april 2017 under rubriken ”Årsmötesprotokoll”

Kom ihåg att anmäla till utflykten till Malmslätt

 

1 juli (lördag): Utflykt. Vi besöker Flygvapenmuséet i Malmslätt. Lunch på Kanalkrogen i Berg nära slussarna. Anmälan genom att betala 200 kr på BG 657-9718 senast 16/6. Ta med eget förmiddagsfika. Bussen går kl 8.30 från Hestra och går via Torpön till Malmslätt. Närmare information: Carl-Erik 070-6480380

Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail vidar.ferm@gmail.com

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig!

Vi vill gärna samla in gamla uttryck och talesätt från Torpön, så att de kan bevaras till eftervärlden. T.ex. att ”Den” sade ”si och så” när han/hon o.s.v. eller dialektala ord typiska för bygden.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter