Efterlysning!

Finns det någon som har en bild på den gamla smedjan som låg vid färjeläget (ungefär där äventyrsbanans klätterplank nu finns)? Det är en gammal torpöbo i förskingringen som gärna skulle vilja ha en kopia på en sådan bild. Han vill också gärna ha en bild på ett sommaskepp, allra helst ett av dem som smeden Knut Lindberg byggde. Om du har någon av de här bilderna, så hör av dig till Vidar Ferm tel 0732-681281 eller [email protected]

Östergötlands Hembygdsblad

Östergötlands Hembygdförbund har ett digitalt medlemsblad som går att hämta via nedanstående länk:

https://www.dropbox.com/s/b67m2b95numnoff/%C3%96G%20Hembygdsblad%202-2017.pdf?dl=0

Markera hela länkens text. Högerklicka och klicka sedan på ”Kopiera”. Gå sedan till din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari eller Opera), sätt markören på sökraden, högerklicka och klicka på ”Klistra in”

Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail [email protected]

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig! Även om du inte har något färdigt förslag, men är duktig på att teckna, så vore vi tacksamma om du hör av dig!

Vi vill gärna samla in gamla uttryck och talesätt från Torpön, så att de kan bevaras till eftervärlden. T.ex. att ”Den” sade ”si och så” när han/hon o.s.v. eller dialektala ord typiska för bygden.

Likaså vill vi gärna få in berättelser av olika slag. Det kan vara mer eller mindre sanna berättelser (men även rena skrönor), med förankring på Torpön, är välkomna. Hör av er!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter