Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail vidar.ferm@gmail.com

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig!

Äggalunk Annandag Påsk, den 17 april. Samling i Boda kl 10.00 för vandring till och runt Karlsberg

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter