Årsmöte i Stebbarp lördagen den 29 april kl 15.00

  1. Alla medlemmar (eller blivande medlemmar) är välkomna till årsmötet. Bland annat finns förslag till ändringar i föreningens stadgar eftersom vissa delar inte längre är relevanta. Se vidare under rubriken ”Föreningens stadgar”. Där finns både nuvarande stadgar och förslag till ändringar.
  2. Förutom årsmötesförhandlingar blir det också fika och historieberättartävling. Ta med dig och berätta en rolig historia, gärna med lokal anknytning.

Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail [email protected]

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig!

Vi vill gärna samla in gamla uttryck och talesätt från Torpön, så att de kan bevaras till eftervärlden. T.ex. att ”Den” sade ”si och så” när han/hon o.s.v. eller dialektala ord typiska för bygden.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter