Grannsamverkan

Den 7 februari 2018 kl 18.30 kommer polisen att informera om Grannsamverkan mot brott. Plats: Solviken.  Alla boende på Torpön (fastboende eller deltidsboende) är välkomna. Kaffe och kaka 15 kr per person. Anmäl om deltagande och antal personer senast den 2 februari  om du vill ha fika. SMSa, maila eller ring till Hans Ek eller Carl-Erik i Förnäs. Se vidare information under fliken Grannsamverkan där även telefonnummer och mailadresser finns!

Östergötlands Hembygdsblad

Östergötlands Hembygdförbund har ett digitalt medlemsblad som går att hämta via nedanstående länk:

https://www.dropbox.com/s/b67m2b95numnoff/%C3%96G%20Hembygdsblad%202-2017.pdf?dl=0

Markera hela länkens text. Högerklicka och klicka sedan på ”Kopiera”. Gå sedan till din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari eller Opera), sätt markören på sökraden, högerklicka och klicka på ”Klistra in”

Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail [email protected]

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig! Även om du inte har något färdigt förslag, men är duktig på att teckna, så vore vi tacksamma om du hör av dig!

Vi vill gärna samla in gamla uttryck och talesätt från Torpön, så att de kan bevaras till eftervärlden. T.ex. att ”Den” sade ”si och så” när han/hon o.s.v. eller dialektala ord typiska för bygden.

Likaså vill vi gärna få in berättelser av olika slag. Det kan vara mer eller mindre sanna berättelser (men även rena skrönor), med förankring på Torpön, är välkomna. Hör av er!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter