Grillkol

Grillsäsongen har redan börjat! Grillkol från förra årets kolmila finns i Förnäs Södergårds loge (ingång från västra sidan). En säck kostar 80 kr och kan betalas med Swish, mobilnummer 0706-480380

Anmäl till utflykten ”Vätternrundan”!

Du som vill delta i utflykten ”Vätternrundan” lördagen den 30 juni: Anmäl dig till Hasse Ek (tel 0730-964948) före den 1 juni. För närmare  information, se under fliken Program 2018! Resan kostar 600 kr/person.

Medlemsavgiften

Du som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2018, men som vill fortsätta att vara medlem: Det finns fortfarande chans! Sätt in 50 kronor per medlem på Bankgiro nr 657-9718. Notera namn. Det går också att Swisha på mobilnr 0706-480380

Du som har e-mail, meddela Carl-Erik Andersson din e-mail-adress, (enklast via just e-mail) så att han i fortsättningen kan skicka ut meddelanden den vägen (d.v.s om du inte redan får meddelanden från föreningen den vägen).  Hans e-mail adress är [email protected]

Nya medlemmar är varmt välkomna!

Grannsamverkan

Den 7 februari hölls i Solviken en genomgång av Peter Viveland från Polisen i Linköping om Grannsamverkan mot brott. Bildmaterialet från mötet kan hämtas genom att markera nedanstående länk och sedan högerklicka och välja ”Öppna länk” i det fönster som visas. Då visas en ruta där du får förslag på program som kan öppna filen, t.ex Adobe Acrobat Reader. Klicka sedan på OK.  Alternativt kan man kopiera länken och sedan klistra in den i sökraden på din webbläsare (Edge, Chrome, Firefox, Opera etc). och trycka ”Enter”. I bildmaterialet finns alla uppgifter som behövs för kontakt med polisen m.m.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8cd7701f4f&view=att&th=161a990dd4d51aa6&attid=0.1&disp=safe&zw

 

Östergötlands Hembygdsblad

Östergötlands Hembygdförbund har ett digitalt medlemsblad som går att hämta via nedanstående länk:

https://www.dropbox.com/s/b67m2b95numnoff/%C3%96G%20Hembygdsblad%202-2017.pdf?dl=0

Markera hela länkens text. Högerklicka och klicka sedan på ”Kopiera”. Gå sedan till din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari eller Opera), sätt markören på sökraden, högerklicka och klicka på ”Klistra in”.
Tryck sedan ”Enter”

OBS! Ny upplaga fr.o. m. december 2017!

Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail [email protected]

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig! Även om du inte har något färdigt förslag, men är duktig på att teckna, så vore vi tacksamma om du hör av dig!

Vi vill gärna samla in gamla uttryck och talesätt från Torpön, så att de kan bevaras till eftervärlden. T.ex. att ”Den” sade ”si och så” när han/hon o.s.v. eller dialektala ord typiska för bygden.

Likaså vill vi gärna få in berättelser av olika slag. Det kan vara mer eller mindre sanna berättelser (men även rena skrönor), med förankring på Torpön, är välkomna. Hör av er!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter