Har du synpunkter på innehållet?

Om du vill kommentera något av innehållet på hemsidan eller har idéer om något som borde tas med, ring eller mejla till Vidar Ferm tel. 0732-681281, e-mail [email protected]

Det har framförts önskemål om att vi borde ha en föreningslogotype. Har du något bra förslag på en sådan, så hör av dig! Även om du inte har något färdigt förslag, men är duktig på att teckna, så vore vi tacksamma om du hör av dig!

Vi vill gärna samla in gamla uttryck och talesätt från Torpön, så att de kan bevaras till eftervärlden. T.ex. att "Den" sade "si och så" när han/hon o.s.v. eller dialektala ord typiska för bygden.

Likaså vill vi gärna få in berättelser av olika slag. Det kan vara mer eller mindre sanna berättelser (men även rena skrönor), med förankring på Torpön, är välkomna. Hör av er!


Editerad av: (2017-10-12 08:10:11)