Årsmöte 2017

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte den 25 mars i Solna Gymnasium

Enligt stadgarna äger varje medlemsförening rätt att sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 6 ombud per förening, varje ombud äger en röst.

Stödjande och enskilda medlemmar äger ej rätt att utse ombud till årsmö­tet men är gi­vetvis välkomna att delta som observatörer vid förhandlingarna samt i arrangemang­en kring förbunds­­mötet. Detta gäller givetvis även medlemmar i medlemsföreningar som inte är ombud.

Motioner skall enligt stadgarna vara inlämnade senast sex veckor innan årsmötet (10 februari), gärna via e-post.

Anmälan måste vara förbundet tillhanda se­nast onsdagen den 8 mars.

Vi är tacksamma om samtidigt 250 kr per person insätts på förbundets Plus­giro­konto
58 83 56 – 6. Avgiften täcker mötesarrangemangen under dagen. Ange föreningens namn samt årsmöte som referens.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på förbundets hemsida senast tre veckor före årsmötet.

Kallelse 2017
Rev. Program 2017
Dagordning 2017
Anmälan 2017

Verksamhetsberättelse 2016
Förvaltnings- och Revisionsberättelse
Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2017
Motion och styrelsens svar
Budget 2017
Brev till årsmötesdeltagare 2017