Årsmöte 2017

Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte den 25 mars i Solna Gymnasium

Enligt stadgarna äger varje medlemsförening rätt att sända ett ombud per varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 6 ombud per förening, varje ombud äger en röst.

Stödjande och enskilda medlemmar äger ej rätt att utse ombud till årsmö­tet men är gi­vetvis välkomna att delta som observatörer vid förhandlingarna samt i arrangemang­en kring förbunds­­mötet. Detta gäller givetvis även medlemmar i medlemsföreningar som inte är ombud.

Motioner skall enligt stadgarna vara inlämnade senast sex veckor innan årsmötet (10 februari), gärna via e-post.

Anmälan måste vara förbundet tillhanda se­nast onsdagen den 8 mars.

Vi är tacksamma om samtidigt 250 kr per person insätts på förbundets Plus­giro­konto
58 83 56 – 6. Avgiften täcker mötesarrangemangen under dagen. Ange föreningens namn samt årsmöte som referens.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på förbundets hemsida senast tre veckor före årsmötet.

Rev. Program 2017
SHF Verksamhetsberättelse 2017