Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbund!

Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner och beslutsfattare.

Vi arrangerar bland annat kurser och aktiviteter för våra 122 medlemsföreningar, men också för allmänheten. Läs mer om vad som händer i vår regi men också vad våra medlemsföreningar gör i aktivitetskalendern här bredvid.

Föreläsning med Kulturväxtgruppen

Den 17 november bjuder Kulturväxtgruppen in till en föreläsning om Karin Larsson och hennes trädgård i Lilla Hyttnäs. Läs mer om föreläsningen och hur du anmäler dig här!

Bidra till kunskapsbanken!

Bild från Ekerö-Munsö Hbfs samling i Kollektivt Kulturarv.

Efter önskemål från förra höstens ordförandeträffar har förbundet påbörjat ett arbete med att kartlägga vilka föreläsare som finns i föreningarna och vilka kulturresor som görs. Nästa steg blir att sammanställa alla svar till en tipskatalog som ska komma föreningarna till del.  Om du missat enkäten så finns den att läsa här Brev, föreläsarbank och resor

Synpunkter på Stockholms läns landstings Landsbygds- och skärgårdsstrategi

 

Med hjälp av Skärgårdsgruppen har förbundet lämnat synpunkter på strategin, klicka här om du vill läsa remissen.

Synpunkter på ny översiktsplan för Stockholms stad

Översiktsplanen visar i många avseenden goda intentioner till ett bättre stadsbyggande men vi tycker att praktiken inte alltid följer de goda intentionerna. Staden bör ta ett större och tydligare planeringsansvar inte minst då det gäller kulturmiljöfrågorna.

Stockholms läns hembygdsförbund har yttrat sig om den nya översiktsplanen för Stockholms stad. Läs hela remissvaret här!

Nyhetsbrev i september

Om du inte har fått nyhetsbrevet så kan du läsa det här

BOKREA

Vi flyttar om och gör lagerrensning på kansliet, fynda hembygdsböcker till en billig peng!
Här hittar du titlarna som är till salu Bokrea

 

 

Ny postadress!

Vi avlslutar vår postbox och den nya postadressen är;

Stockholms läns hembygdsförbund
Sabbatsbergsvägen 6
113 61 Stockholm

Lyssna på historien!

Flera historiska platser i länet har utrustats med audioguider i ett samarbetsprojekt mellan länsmuseet och Sveriges Hembygdsförbund. Projektet kallas Tillgängligt landskap åt alla och är en del av hembygdsrörelsens arbete för ökad tillgänglighet till kulturarvet för människor med olika funktionsnedsättningar. Läs mer här