Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbund!

Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner och beslutsfattare.

Vi arrangerar bland annat kurser och aktiviteter för våra 122 medlemsföreningar, men också för allmänheten. Läs mer om vad som händer i vår regi men också vad våra medlemsföreningar gör i aktivitetskalendern här bredvid.
Förbundet får verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting.

Snart ny hemsida!

Arbetet med den nya hemsidan har startat och därför uppdateras bara den här ”gamla” sidan med det allra viktigaste. Förhoppningsvis kommer ni att kunna gå in på den nya sidan i slutet av maj.

Nyhetsbrev i april

Om du inte fått nyhetsbrevet så kan du läsa det här Nyheter från Stockholms läns hembygdsförbund april. Du kan också anmäla att du vill ha nyhetsbrevet genom att skicka ett mejl till [email protected]

Förbundets remissvar på förslag till kulturstrategi

Förbundet har lämnat ett remissvar på landstingets förslag till kulturstrategi. Kulturstrategin för Stockholmsregionen är regionövergripande och är tänkt att fungera som ett vägledande dokument för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer. Strategin har en tydlig koppling till RUFS 2050 och syftar till att vara både en integrerad del av och ett komplement till denna. Läs vårt remissvar här!

Lyssna på historien!

Flera historiska platser i länet har utrustats med audioguider i ett samarbetsprojekt mellan länsmuseet och Sveriges Hembygdsförbund. Projektet kallas Tillgängligt landskap åt alla och är en del av hembygdsrörelsens arbete för ökad tillgänglighet till kulturarvet för människor med olika funktionsnedsättningar. Läs mer här