Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbund!

Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner och beslutsfattare.

Vi arrangerar bland annat kurser och aktiviteter för våra 122 medlemsföreningar, men också för allmänheten. Läs mer om vad som händer i vår regi men också vad våra medlemsföreningar gör i aktivitetskalendern här bredvid.

Ny postadress!

Vi avlslutar vår postbox och den nya postadressen är;

Stockholms läns hembygdsförbund
Sabbatsbergsvägen 6
113 61 Stockholm

Nytt nr av Bladet!

Kulturväxtgruppens Bladet nr 5 2016 finns ute nu!
Massor av bra utflyktstips för dig som är intresserad av trädgård.

Upprop för hembygdens år

Upprop för Hembygdens år
Hembygdsrörelsen finns över hela landet. Hos oss finns stoltheten och glädjen att få leva i ett land befriat från krig och präglat av humanism och demokratiska traditioner. Hos oss finns också minnen från ett förflutet med stora sociala klyftor och umbäranden som fick många
att emigrera. Hundratusentals människor som f
lytt från förföljelse och krig finns nu i Sverige! Vi uppmanar alla goda krafter att bjuda till för att välkomna dessa människor, inte minst barn och unga, och hjälpa dem att knyta an till sin nya hembygd. Kulturarvet delas av alla. Föreningslivet ger gemenskap och tillhörighet i lokalsamhället.

Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdens år 2016

Hembygdsrörelsens värdegrund
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Ladda ned uppropet som formgiven pdf i A4-format

Gilla uppropet på Stockholms läns hembygdsförbund Facebooksida
Dela inlägget till dina vänner, till Facebookgrupper och på föreningens egen Facebooksida om föreningen har en sådan www.facebook.com/stockholmshembygd

Berätta om en plats som är viktig för dig!

Under hela Hembygdens år 2016 samlar vi in berättelser om mötesplatser i samarbete med Nordiska museet. Alla som vill kan bidra med text och bild. Det behöver inte vara långa berättelser, en kort beskrivning kan räcka.Vilka träffas, vad händer, vad är din personliga relation till platsen och hur har mötesplatsen förändrats under tidens gång? Det kan till exempel vara torget, kaféet, skolan eller en virtuell plats i Sociala medier. Insamlingen kommer att förvaltas av Nordiska museet och bidra till en samtidsbild av Sverige 2016.

Lämna din text, samt läs och kommentera det andra har skrivit på:

www.minnen.se/tema/motesplatser

Hembygdens år 2016

”Mötesplatser” – Ett insamlingsprojekt i samarbete med Nordiska museet Som en del i 100-årsfirandet genomförs ett insamlingsprojekt med temat Mötesplatser i samarbete mellan Sveriges Hembygdsförbund och Nordiska museet. Insamlingen blir en del av jubileumsårets fokus på berättande och kommer också att bidra till en samtidsbild av Sverige 2016. Alla som vill kan bidra med berättelser på ­webbplatsen www.minnen.se/tema/motesplatser från och med 1 ­ ­januari 2016. Läs mer om insamlingsprojektet och jubileumsåret här

Lyssna på historien!

Flera historiska platser i länet har utrustats med audioguider i ett samarbetsprojekt mellan länsmuseet och Sveriges Hembygdsförbund. Projektet kallas Tillgängligt landskap åt alla och är en del av hembygdsrörelsens arbete för ökad tillgänglighet till kulturarvet för människor med olika funktionsnedsättningar. Läs mer här