Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Ny frösådd

Nya frön från ängsblommor har samlats in under sommar/höst 2020 och de är nu sådda i småkrukor. Till våren ska de ha växt till sig och behöver delning och omplantering. Då kan vi behöva hjälpas åt igen och glädjas åt naturens och årstidernas växlingar!

Yttrande över detaljplan för Berga Äng

Föreningen har lämnat synpunkter på detaljplanen för Berga Äng. För att läsa hela yttrandet klicka här

Årsmöte

Coronapandemin ställer till det för oss, liksom för de flesta föreningar! Årsmötet, som enligt stadgarna ska hållas innan februari månads utgång, måste pga smittoläget flyttas fram. Vi har beslutat att det i stället blir tisdagen den 18 maj klockan 18.30 på Naturcentrum. Förhoppningsvis har en stor del då också hunnit...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Slåtterkväll på Fröberget

August 12, 2021, 5:00 PM - August 12, 2021, 8:00 PM

Upplev vår årliga slåtter på torpet Fröberget. Det finns liar och räfsor att låna, men du får gärna ta med egna redskap. Vi startar kl 17, men kom när du kan!

Vi fortsätter att ha aktiviteten enbart utomhus och tar hänsyn till varandra. Nu kan vi förhoppningsvis bjuda på sill (eller alternativ)...

Läs mer >

Arbetskväll på Fröberget

August 17, 2021, 5:00 PM - August 17, 2021, 8:00 PM

Vi avslutar slåtterarbetet på tomten och fikar runt 19.30.

Läs mer >

Tinnerö och torpen

September 4, 2021, 2:00 PM - September 4, 2021, 4:00 PM


Följ med på en cykeltur då vi besöker torpruinerna runt Tinnerö gård.
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. 
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
 

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]