Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Coronapandemin

På grund av den rådande Coronapandemin så ställs de planerade guidningarna under våren in. Övriga aktiviteter genomförs i vissa fall, men under ändrade former för att minimera risken för smittspridning.

Synpunkter på utveckling av Linköpings ytterstad

Föreningen har formulerat och lämnat synpunkter på kommunens förslag till utveckling av "ytterstaden". Se hela skrivelsen under rubriken "yttranden".

Julgröt på Tinnerö

Den 8 december avslutades föreningens verksamhets- och tillika jubileumsår med att föreningen bjöd alla medlemmar på julgröt (samt fika förstås!) på Tinnerö gård. Detta istället för det traditionella adventsfikat på Fröberget, då det var nästan på dagen 20 år sedan föreningen bildades. Det blev en härlig eftermiddag för ca 40-talet...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

Försommarslåtter på Fröberget

04 June 2020

Försommarslåttern kommer att genomföras under lite andra former pga den pågående coronapandemin. Vi träffas och genomför hela aktiviteten utomhus, med gott avstånd till varandra.

Vi slår de delar av tomten där det växer mest gräs och samlar ihop det och lägger som täcke på potatislandet!  Det finns redskap som lie och räfsa...

Läs mer >

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Torpet Fröberget

Börjar: 04 June 2020 18:00

Slutar: 04 June 2020 20:00

Slåtterkväll på Fröberget

12 August 2020

Upplev vår årliga slåtter på torpet Fröberget! 
Det är bra om du kan ta med dig lie eller räfsa, men det finns redskap att låna också. Vi bjuder på sill (eller alternativ) och potatis efter slåtterarbetet.
Anmälan senast den 14 augusti till Björn Ström 0733147546  [email protected] för förtäringens skull
 

...

Läs mer >

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Fröberget

Börjar: 12 August 2020 17:00

Slutar: 12 August 2020 20:00

Tinnerö och torpen

28 August 2020

Följ med på en cykeltur då vi besöker torpruinerna runt Tinnerö gård.
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kronor Medlemmar gratis
 

...

Läs mer >

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Samling: Fröbergets parkering

Börjar: 28 August 2020 14:00

Slutar: 28 August 2020 16:00

Visa fler aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]