Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter


Kring den nya entrebyggnaden vid Fröbergets parkering har föreningen enligt önskemål från kommunen planterat massor av ängsväxter av olika slag. Se   i bifogat dokument vad det är för sorter!

Ängsväxter entren 2021.docx

Odlingen av ängsväxter har i stort sett varit lyckosam. Enstaka växtsorter har varit svårare att driva fram, men de flesta har gett god utdelning på emellanåt mödosamt arbete. Under sommaren/sensommaren har återigen fröer samlats in för sådd senare i höst eller tidig vårvinter.

Nu i mitten av oktober är utplanteringen av...

Läs mer >

stortapserarbi

Som tidigare meddelats så beslutade styrelsen i slutet av 2021, pga smittoläget i covid19 och rådande restriktioner, att flytta tiden för årsmötet från februari till maj 2022.

Årsmötet  hölls onsdag 11 maj, klockan 18.30.

Mötet planerades att hållas utomhus vid Fröberget, med reservplanen att vid dåligt väder använda den nya entrebyggnaden. Eftersom regnet gjorde...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Årsmöte

February 28, 2023, 6:30 PM - February 28, 2023, 8:30 PM

Föreningen håller ordinarie årsmöte med sedvanliga förhandlingar. Föredragshållare/program är ännu inte bestämt, mer information senare. 

Läs mer >

Vinter i Tinnerö eklandskap

March 4, 2023, 2:00 PM - March 4, 2023, 4:00 PM

Under vandringen söker vi djurspår och ser hur växterna övervintrar. Medtag matsäck och grova skor Vägvisare: Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren

Läs mer >

Fagning på Fröberget

April 16, 2023, 10:00 AM - April 16, 2023, 2:00 PM

Vi räfsar bort gamla löv (eklöv!) och det torra fjolårsgräset på Fröbergets tomt för att förbättra förutsättningarna för den kommande vårblomningen. Det finns räfsor att låna, men ta gärna med egen om du har.

Föreningen bjuder på nässelsoppa med tillbehör och fika!

Anmäl om du kommer till [email protected] eller tel 070-3789722, senast...

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]