Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Ny frösådd

Nya frön från ängsblommor har samlats in under sommar/höst 2020 och de är nu sådda i småkrukor. Till våren ska de ha växt till sig och behöver delning och omplantering. Då kan vi behöva hjälpas åt igen och glädjas åt naturens och årstidernas växlingar!

Plantering

Nu är planteringen av de ängsblommor, som vi drivit upp från insamlade frön avslutad. Vi har också fått betalt av kommunen för detta och förhoppningsvis ska vi kunna göra något för medlemmarna i föreningen för dessa pengar.

Vi har planterat ut mängder av gullviva, stor och liten blåklocka, åker-och ängsvädd, färgkulla, äkta...

Läs mer >

Coronapandemin

På grund av den rådande Coronapandemin så ställs de planerade guidningarna under våren in. Övriga aktiviteter genomförs i vissa fall, men under ändrade former för att minimera risken för smittspridning.

Även de planerade guidningarna under hösten ställs in.  Beslutet har tagits med beaktande av att pandemin ännu inte på något sätt...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]