Minnesord Gert Franzén

Gert Franzén, som haft helt avgörande betydelse för kunskapen om det historiska Tinnerö, avled 20181023. Bifogad text är de minnesord som representanter för föreningen skrev  till Östgöta Correspondenten för att hedra honom.

minnesord Gert Franzén

Återkoppling på lämnade synpunkter

Nedan kan du läsa den återkoppling föreningen fick från kommunen på de synpunkter vi lämnat på förslaget till ny skötselplan för området.

LEP_skötselplan_återkoppling_180709

Lämnade synpunkter på kommunens naturvårdsprogram

 

synpunter_nv_plan_linkopings_ekopark

Lämnade synpunkter på kommunens förslag till föreskrifter och skötselplan

Föreningen har nu lämnat nedanstående synpunkter på kommunens förslag till föreskrifter och skötselplan för Tinnerö Eklandskap.

synpunkter_skotselplan20180522.docx

Uppdaterade föreskrifter och ny skötselplan för Tinnerö eklandskap

Här finns länkar till kommunens hemsida där du kan läsa om förslagen till nya föreskrifter, samt ny skötselplan för Tinnerö eklandskap. Vi har till den 22 maj 2018 på oss att lämna synpunkter från föreningen, så hör gärna av dig till  [email protected]

http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo–miljo/tyck-till-om-naturvardsprogrammet2/

Här finns också en länk till naturvårdsprogrammet i stort. Även på detta kan vi lämna synpunkter, senast 13 maj 2018.

http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-miljo/nyheter-bygga-bo–miljo/tyck-till-om-naturvardsprogrammet/

Föreningen Linköpings Ekopark

Click here for information in English https://www.hembygd.se/linkopings-ekopark/om-foreningen/about-the-association/

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening som arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) samt omkringliggande mark vars hantering har inverkan på riksintresset i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Föreningen Linköpings Ekopark tänker motverka ovidkommande exploatering, såsom trafikleder och bebyggelse i området.
Enligt Riksantikvarieämbetet utgör Tinnerö odlingslandskap ett av landets främsta exempel på ett fossilt odlingslandskap från järnåldern.

Inom föreningen finns följande  arbetsgrupper:
Vägvisarna: En specialutbildad grupp som guidar i området.

Adoption av fornlämningar: Är man intresserad av arkeologi kan man här få ta ansvar för skötseln av en eller flera fornlämningar, man gör jobbet när det passar in i ens egna schema.

Kontakta oss gärna, om du är intresserad av att deltaga mer eller mindre aktivt i någon av våra olika grupper. Du kan läsa mer om föreningens olika aktiviteter och arbetsgrupper under denna webbplats via flikarna till vänster.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter