Föreningen Linköpings Ekopark

Click here for information in English https://www.hembygd.se/linkopings-ekopark/om-foreningen/about-the-association/

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening som arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) samt omkringliggande mark vars hantering har inverkan på riksintresset i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Föreningen Linköpings Ekopark tänker motverka ovidkommande exploatering, såsom trafikleder och bebyggelse i området.
Enligt Riksantikvarieämbetet utgör Tinnerö odlingslandskap ett av landets främsta exempel på ett fossilt odlingslandskap från järnåldern.

Inom föreningen finns följande  arbetsgrupper:
Vägvisarna: En specialutbildad grupp som guidar i området.

Adoption av fornlämningar: Är man intresserad av arkeologi kan man här få ta ansvar för skötseln av en eller flera fornlämningar, man gör jobbet när det passar in i ens egna schema.

Kontakta oss gärna, om du är intresserad av att deltaga mer eller mindre aktivt i någon av våra olika grupper. Du kan läsa mer om föreningens olika aktiviteter och arbetsgrupper under denna webbplats via flikarna till vänster.

Hitta aktivitet
 • Frösådd och kultivering av ängsblommor
  Visa aktivitet

  I föreningen arbetar vi aktivt för att bidra till att utveckla blomfloran i Tinnerö eklandskap. Detta sker genom att fröså och vidarekultivera bl a gullvivor

  20 november 2017
 • Fågelholkar
  Visa aktivitet

  Vid olika tillfällen finns möjligheter att tillverka fågelholkar till skogsduvor, göktytor m fl arter. Planerad holkuppsättning 28 mars 10.00

  28 mars 2018
 • Vår på Fröberget
  Visa aktivitet

  Våren har kommit och det är dags för den årliga fagningen-lövräfsningen på torpet Fröberget. Föreningen bjuder på vårsoppa och fika!

  14 april 2018

Se alla aktiviteter