Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Ny frösådd

Nya frön från ängsblommor har samlats in under sommar/höst 2020 och de är nu sådda i småkrukor. Till våren ska de ha växt till sig och behöver delning och omplantering. Då kan vi behöva hjälpas åt igen och glädjas åt naturens och årstidernas växlingar!

Yttrande över detaljplan för Berga Äng

Föreningen har lämnat synpunkter på detaljplanen för Berga Äng. För att läsa hela yttrandet klicka här

Årsmöte

Coronapandemin ställer till det för oss, liksom för de flesta föreningar! Årsmötet, som enligt stadgarna ska hållas innan februari månads utgång, måste pga smittoläget flyttas fram. Vi har beslutat att det i stället blir tisdagen den 18 maj klockan 18.30 på Naturcentrum. Förhoppningsvis har en stor del då också hunnit...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Årsmöte

May 18, 2021, 6:30 PM - May 18, 2021, 8:30 PM

Föreningen Linköpings Ekopark håller ordinarie, men senarelagt,  årsmöte tisdag 18. 5 på Naturcentrum. Efter mötet föreläser Bo Antberg om den nordiska genbanken, samt förevisar den odling på Naturcentrum av växter som man söker bevara.

Läs mer >

Entren till Tinnerö Eklandskap

May 19, 2021, 5:00 PM - May 19, 2021, 8:00 PM

Vi har fått i uppdrag att plantera ängsblommor runt den nya entrebyggnaden vid parkeringen. Växterna är resultatet av fröinsamling och uppdrivning i föreningens regi. Redan har blommor, bl a gullviva, satts ut i lådorna med sittbänkar.

Vi behöver också hjälpas åt med diverse arbeten i trädgården på Fröberget. Bl a ska nytt...

Läs mer >

Försommarslåtter på Fröberget

June 3, 2021, 6:00 PM - June 3, 2021, 9:00 PM

Vi slår gräset på de delar av tomten där gräset växer frodigast. Detta bidrar till att magra ur markerna och gynnar ängsblommorna. Det finns liar och räfsor att låna, men du får gärna ta med egna redskap. 

Aktiviteten försiggår helt utomhus och vi ser till att hålla avstånd till varandra! Tyvärr...

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]