Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Coronapandemin

På grund av den rådande Coronapandemin så ställs de planerade guidningarna under våren in. Övriga aktiviteter genomförs i vissa fall, men under ändrade former för att minimera risken för smittspridning.

Synpunkter på utveckling av Linköpings ytterstad

Föreningen har formulerat och lämnat synpunkter på kommunens förslag till utveckling av "ytterstaden". Se hela skrivelsen under rubriken "yttranden".

Julgröt på Tinnerö

Den 8 december avslutades föreningens verksamhets- och tillika jubileumsår med att föreningen bjöd alla medlemmar på julgröt (samt fika förstås!) på Tinnerö gård. Detta istället för det traditionella adventsfikat på Fröberget, då det var nästan på dagen 20 år sedan föreningen bildades. Det blev en härlig eftermiddag för ca 40-talet...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

Slåtterkväll på Fröberget

13 August 2020

Upplev vår årliga slåtter på torpet Fröberget! Vi genomför den på ett så Coronasäkert sätt som möjligt,  med gott avstånd till varandra och enbart aktiviteter utomhus. 
Det är bra om du kan ta med dig lie eller räfsa, men det finns redskap att låna också.

 Vi kommer att bjuda på egenodlad potatis...

Läs mer >

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Fröberget

Börjar: 13 August 2020 17:00

Slutar: 13 August 2020 20:00

Tinnerö och torpen

28 August 2020

Följ med på en cykeltur då vi besöker torpruinerna runt Tinnerö gård.
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kronor Medlemmar gratis
 

...

Läs mer >

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Samling: Fröbergets parkering

Börjar: 28 August 2020 14:00

Slutar: 28 August 2020 16:00

Följ med till Brotorp och Hawaii

11 September 2020

Vi besöker en ruin av ett soldattorp med en ovanlig och rik flora, samt en vild bäckravin.
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Ella Ledin och Janne Moberg
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. Samling: Rödbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Kostnad 20 kronor Medlemmar gratis
 

...

Läs mer >

Föreningen Linköpings Ekopark

Plats: Samling Rödbergets parkering

Börjar: 11 September 2020 14:00

Slutar: 11 September 2020 16:00

Visa fler aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]