Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Plantering

Nu är planteringen av de ängsblommor, som vi drivit upp från insamlade frön i stort sett avslutad. Vi har planterat ut mängder av gullviva, stor och liten blåklocka, åker-och ängsvädd, färgkulla, äkta johannesört, rödklint, ängsskära, slåttergubbe mm mm på olika ställen i området. I vår får vi och bina förhoppningsvis njuta...

Läs mer >

Coronapandemin

På grund av den rådande Coronapandemin så ställs de planerade guidningarna under våren in. Övriga aktiviteter genomförs i vissa fall, men under ändrade former för att minimera risken för smittspridning.

Även de planerade guidningarna under hösten ställs in.  Beslutet har tagits med beaktande av att pandemin ännu inte på något sätt...

Läs mer >

Synpunkter på utveckling av Linköpings ytterstad

Föreningen har formulerat och lämnat synpunkter på kommunens förslag till utveckling av "ytterstaden". Se hela skrivelsen under rubriken "yttranden".

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]