Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Ängsväxter vid nya entren


Kring den nya entrebyggnaden vid Fröbergets parkering har föreningen enligt önskemål från kommunen planterat massor av ängsväxter av olika slag. Se   i bifogat dokument vad det är för sorter!

Ängsväxter entren 2021.docx

Odling av ängsväxter 2022

Odlingen av ängsväxter har i stort sett varit lyckosam. Enstaka växtsorter har varit svårare att driva fram, men de flesta har gett god utdelning på emellanåt mödosamt arbete. Under sommaren/sensommaren har återigen fröer samlats in för sådd senare i höst eller tidig vårvinter.

Nu i slutet av september börjar  också utplanteringen...

Läs mer >

stortapserarbi

ÅRSMÖTE

Som tidigare meddelats så beslutade styrelsen i slutet av 2021, pga smittoläget i covid19 och rådande restriktioner, att flytta tiden för årsmötet från februari till maj 2022.

Årsmötet  hölls onsdag 11 maj, klockan 18.30.

Mötet planerades att hållas utomhus vid Fröberget, med reservplanen att vid dåligt väder använda den nya entrebyggnaden. Eftersom regnet gjorde...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Höstvandring runt Frökärret

October 8, 2022, 2:00 PM - October 8, 2022, 4:00 PM


Vandring tillsammans med vägvisare Janne Moberg och Pam Curwen.

Medtag matsäck och grova skor

Plats och tid: Tinnerö Eklandskap 14.00 - ca.16.00.
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap kl.14.00.
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: [email protected]
Anmälan: Ingen
Pris: Medlem Gratis, icke medlem 20:-
 

Läs mer >

Tinnerös mångfald

October 22, 2022, 2:00 PM - October 22, 2022, 4:00 PM


Vi gör en uptäcktsfärd och utforskar kulturen och naturen på reservatets västra kant.
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Pam Curwen och Björn Ström
Plats och tid: Tinnerö Eklandskap 14.00 - ca.16.00.
Samling: Halshögas parkering, Tinnerö eklandskap kl.14.00.
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: [email protected]
Anmälan: Ingen
Pris:...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]