Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Odlingssäsongen är i gång! I alla fall odlingen av ängsväxter på Fröberget har startat. Frön som samlades sommaren/hösten 2023 såddes i december/januari. Efter köldbehandling på logen, så har krukorna flyttats upp på torpvinden, där det nu kommit igång att växa. För detaljer se sammanställning nedan 

Odling ängsväxter 2024.pdf

Onsdagen den 28 februari håller Föreningen Linköpings Ekopark sitt ordinarie årsmöte. Platsen är Naturcentrum i Linköping och tiden är 18.30.

Kalle Bäck är inbjuden som föredragshållare. Efter hans föredrag så bjuder föreningen på fika och därefter följer årsmötesförhandlingar.

Alla varmt välkomna!

Årsmötet avhölls som planerat och  styrelseledamöter i tur att avgå omvaldes liksom ordförande....

Läs mer >

Lördagen den 26 augusti planerades en resa till Häfla bruk och Julita gård att erbjudas medlemmarna i föreningen. Resan genomfördes också som planerat med 30 av föreningens medlemmar som deltagare. Vi åkte i hyrd buss och första anhalt var Häfla bruk, där det denna dag firades smedjans dag, med många...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Från kunglig djurgård till övningsfält

4 maj 2024 14:00 - 4 maj 2024 16:00


En historisk guidning i 1600-talets kungliga djurgård och 1900-talets militära övningsfält. Medtag matsäck och grova skor.
Plats och tid: Samling på Karleplans parkering, Tinnerö Eklandskap kl. 14.00–16.00
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Janne Moberg: [email protected], 070-947 40 31
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis för medlemmar, för övriga: 20:-

Läs mer >

Öppet hus på Fröberget

13 maj 2024 18:00 - 13 maj 2024 20:00


Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet. Vi berättar om torpets historia samt Föreningen Linköpings Ekoparks verksamheter. Kaffe serveras. Föreningen Linköpings Ekopark på olika sätt bevakar att Tinnerö eklandskapets natur-och kulturhistoriska värden bevaras. Vi bedriver också olika verksamheter för att lyfta fram och visa på intressanta...

Läs mer >

Forntid i norra slingan

25 maj 2024 14:00 - 25 maj 2024 16:00


Följ med på en guidning i Tinnerö eklandskap som är rikt på forntida lämningar. Vad kan boplatser och gravar berätta om livet i Tinnerö för länge sedan. Medtag matsäck och grova skor.
Plats och tid: Samling på Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap kl. 14.00–16.00
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Janne...

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]