Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Odlingssäsongen är i gång! I alla fall odlingen av ängsväxter på Fröberget har startat. Frön som samlades sommaren/hösten 2023 såddes i december/januari. Efter köldbehandling på logen, så har krukorna flyttats upp på torpvinden, där det nu kommit igång att växa. För detaljer se sammanställning nedan 

Nu växer sådderna för fullt och...

Läs mer >

Onsdagen den 28 februari håller Föreningen Linköpings Ekopark sitt ordinarie årsmöte. Platsen är Naturcentrum i Linköping och tiden är 18.30.

Kalle Bäck är inbjuden som föredragshållare. Efter hans föredrag så bjuder föreningen på fika och därefter följer årsmötesförhandlingar.

Alla varmt välkomna!

Årsmötet avhölls som planerat och  styrelseledamöter i tur att avgå omvaldes liksom ordförande....

Läs mer >

Lördagen den 26 augusti planerades en resa till Häfla bruk och Julita gård att erbjudas medlemmarna i föreningen. Resan genomfördes också som planerat med 30 av föreningens medlemmar som deltagare. Vi åkte i hyrd buss och första anhalt var Häfla bruk, där det denna dag firades smedjans dag, med många...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]