Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Odling av ängsväxter 2022

Nu  har drivningen av ängsväxter från frö till plantor startat upp på Fröberget!

Odlingen växer och frodas som sig bör och omplantering har skett till större krukor!

Nu i juli är utplantering av blommorna i full gång. Framför allt har blommor satts ut på sandkullen vid Smedstad dammar, för att ge pollen...

Läs mer >

stortapserarbi

ÅRSMÖTE

Som tidigare meddelats så beslutade styrelsen i slutet av 2021, pga smittoläget i covid19 och rådande restriktioner, att flytta tiden för årsmötet från februari till maj 2022.

Årsmötet  hölls onsdag 11 maj, klockan 18.30.

Mötet planerades att hållas utomhus vid Fröberget, med reservplanen att vid dåligt väder använda den nya entrebyggnaden. Eftersom regnet gjorde...

Läs mer >

Nils Conradpriset

Östergötlands Naturalhistoriska Förening (ÖNF) har i år tilldelat  Alf Karlsson i Föreningen Linköpings Ekopark sitt Nils Conradpris för sin "mångåriga gärning som ideell naturvårdare", där man särskilt framhåller hans stora engagemang för att öka den biologiska mångfalden i Tinnerö eklandskap.

Alf sällar sig därmed till skaran av föreningsmedlemmar som tidigare fått...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Slåtter på Fröberget

August 11, 2022, 5:00 PM - August 11, 2022, 8:00 PM

Upplev vår årliga slåtter på torpet Fröberget, där vi tillsammans slår och samlar ihop sommarens gräs. Det finns liar och räfsor att låna, eller ta med egna om du vill. 

Föreningen bjuder på sill (eller alternativ) och potatis.

För att veta hur mycket mat som går åt är det bra med föranmälan...

Läs mer >

Arbetskväll på Fröberget

August 17, 2022, 5:00 PM - August 17, 2022, 8:00 PM

Vi avslutar slåtterarbetet på torpet och gör ev andra arbeten på tomten om vi hinner med. Föreningen bjuder på fika.

Läs mer >

Kungliga Djurgården och dess ekar

September 10, 2022, 2:00 PM - September 10, 2022, 4:00 PM

Vi vandrar och beskådar och beundrar de stora ekarna 
Medtag matsäck och grova skor
Vägvisare: Ulla-Britt Forsgren och Annika Isaksson
Plats och tid: Tinnerö Eklandskap 14.00 - ca.16.00.
Samling: Karleplans parkering, Tinnerö eklandskap kl.14.00.
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: [email protected]
Anmälan: Ingen
 

Läs mer >

VISA MER

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]