Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Ny frösådd

Nya frön från ängsblommor samlades  in under sommar/höst 2020 och såddes i småkrukor.  De har nu växt till sig och delats och planterats om. De står nu i krukor runt om både torp och lagård i väntan på att planteras ut i området senare i höst. Ett stort antal växter av varierande slag har redan...

Läs mer >

Synpunkter utvecklingsplan

Föreningen har lämnat ett yttrande över den reviderade utvecklingsplanen för Linköpings ytterområden i den del som berör föreningens verksamhetsområde.

utvecklingsplansyttrande2021-08-23.docx.pdf

Yttrande över detaljplan för Berga Äng

Föreningen har lämnat synpunkter på detaljplanen för Berga Äng. För att läsa hela yttrandet klicka här

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Besök fornlämningar

October 2, 2021, 2:00 PM - October 2, 2021, 4:00 PM

Möte med fornlämningsadoptanter
Vi visar skötsel av ett urval fornlämningar. 
Medtag matsäck och grova skor.
Vägvisare: Arkeolog Per Hallinder, Annika Isaksson och Ulla-Britt Forsgren
Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet. 
Samling: Karleplans parkering, Djurgården, Tinnerö eklandskap för samåkning till Humpen.

 

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]