Om oss

Välkommen till Föreningen Linköpings Ekoparks hemsida. Föreningen Linköpings Ekopark är en ideell, opolitisk och religiöst obunden förening. Vi arbetar för att riksintresset Tinnerö odlingslandskap (E100) i Linköping ska bli bevarat och utvecklat för sina oersättliga natur- och kulturhistoriska värden och för sitt stora värde som rekreationsområde. Det gäller också omkringliggande områden,...

Läs mer >

Nyheter

Odlingssäsongen är i gång! I alla fall odlingen av ängsväxter på Fröberget har startat. Frön som samlades sommaren/hösten 2023 såddes i december/januari. Efter köldbehandling på logen, så har krukorna flyttats upp på torpvinden, där det nu kommit igång att växa. För detaljer se sammanställning nedan 

Nu växer sådderna för fullt och...

Läs mer >

Onsdagen den 28 februari håller Föreningen Linköpings Ekopark sitt ordinarie årsmöte. Platsen är Naturcentrum i Linköping och tiden är 18.30.

Kalle Bäck är inbjuden som föredragshållare. Efter hans föredrag så bjuder föreningen på fika och därefter följer årsmötesförhandlingar.

Alla varmt välkomna!

Årsmötet avhölls som planerat och  styrelseledamöter i tur att avgå omvaldes liksom ordförande....

Läs mer >

Lördagen den 26 augusti planerades en resa till Häfla bruk och Julita gård att erbjudas medlemmarna i föreningen. Resan genomfördes också som planerat med 30 av föreningens medlemmar som deltagare. Vi åkte i hyrd buss och första anhalt var Häfla bruk, där det denna dag firades smedjans dag, med många...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Forntid i södra slingan

25 maj 2024 14:00 - 25 maj 2024 16:00


Följ med på en guidning i Tinnerö eklandskap som är rikt på forntida lämningar. Vad kan boplatser och gravar berätta om livet i Tinnerö för länge sedan. Medtag matsäck och grova skor.
Plats och tid: Samling på Fröbergets parkering, Tinnerö Eklandskap kl. 14.00–16.00
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark
Kontakt: Janne...

Läs mer >

Försommarslåtter på Fröberget

11 juni 2024 18:00 - 11 juni 2024 20:30


Upplev den vackra försommarkvällen på Fröberget! Nu är det också dags att slå gräset på de delar av tomten där det växt extra mycket. Ta gärna med egna redskap, lie eller räfsa om du har, annars finns att låna.
Föreningen bjuder på grillad korv av olika slag, samt tillbehör.

Läs mer >

Smedstads dammar - flora och fauna

15 juni 2024 14:00 - 15 juni 2024 16:00


Vi håller oss till den tillgänglighetsanpassade stigen runt dammarna och utforskar området. Smedstads dammar är en del av Tinnerbäckens vattensystem och bidrar till områdets biologiska mångfald. Under guidningen kommer vi berätta om dammarnas roll i vattensystemet och letar efter växter, insekter, fåglar, m.m. Föreningen Linköpings Ekopark planterade många ängsblommor...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]