Bli medlem

Bli medlem!
Välkommen som medlem i Föreningen Linköpings Ekopark. Genom att bli medlem så stödjer du arbetet med att utveckla och bevara Tinnerö Eklandskap. Vidare får du information om föreningens aktiviteter via post/epost under året. Som medlem deltar du i föreningens aktiviteter, inklusive guidade visningar, utan avgift.

För att bli medlem så sätter du in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 428 40 62-9 och anger där namn och adress, samt mailadress om du har.

Medlemsavgiften för 2022 är: 

75 kr för enskild medlem

100 kr för familj

125 kr för förening

Vill du inte bli medlem, men kan tänka dig att bidra till föreningens arbete så är du välkommen att betala in valfritt belopp på plusgiro 428 40 62-9.