Odlingssäsongen är i gång! I alla fall odlingen av ängsväxter på Fröberget har startat. Frön som samlades sommaren/hösten 2023 såddes i december/januari. Efter köldbehandling på logen, så har krukorna flyttats upp på torpvinden, där det nu kommit igång att växa. För detaljer se sammanställning nedan 

Odling ängsväxter 2024.pdf


Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2024-03-19 10:16:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2024-03-19 10:25:29) Kontakta föreningen