Folkskolan 175 år

Ni har väl uppmärksammat att vi firar Folkskolan 175 år 2017.

På Waldemarsudde

folkskolan175Fotograf: folkskolan175
i Stockholm visas utställningen En sagolik skola 11 mars – 21 maj, en verklig inspiration för alla som vill arbeta med skola och ungdomar och alla som vill återuppleva sin skolgång. Missa den inte!

Utställningen tecknar en bild av den svenska skolans historia, lyfter fram de författare, konstnärer och andra som kämpade för en likvärdig skola för alla, en skola med hög kvalitet som skulle ge barnen kraft till kreativ utveckling och lärande.

I anslutning till utställningen samverkar Sveriges Hembygdsförbund. Lärarförbundet, Lärarstiftelsen, Svenska Barnboksinstitutet, Sveriges Museer och Studieförbundet Vuxenskolan kring en rad aktiviteter. Utställningen kommer under ett par års tid att flytta runt i Sverige.

Järfälla Hembygdsförening planerar också aktiviteter i anslutning till folkskolejubileet. Vi återkommer med information om detta.

Lars Gustafsson j:r avled den 24 december 2016

Lars Gustafsson jrFotograf: Lars Gustafsson jr

Lars Gustafsson jr

En av Järfällas största kulturpersonligheter, vår främste hembygdsforskare, en stor politiker, en hängiven folkbildare har lämnat oss efter ett långt och rikt liv.

Lars föddes 1925 i Stockholm men växte upp i Järfälla där han sedan verkade hela sitt liv.
Politiskt var han tidigt aktiv i Järfälla men även som riksdagsledamot 1969-1991.

Hans insatser inom Järfälla Hembygdsförening är historiska och ovärderliga. Han deltog aktivt i bildandet av föreningen 1974, har varit vice ordförande flera år och ordförande 2000-2005.

Genom arkivstudier och hembygdsforskning förvärvade han en unik kunskap om sin hembygd Järfälla. Han är författare till Järfällaboken, som utkom 1957. Hans hembygdsforskning har lett till att Järfälla sannolikt är en av de mest väldokumenterade kommunerna i Sverige.

För Järfälla Hembygdsförening har Lars varit den stora tryggheten. Alltid har vi kunnat ställa frågor till honom och fått del av hans djupa kunskaper om Järfälla. Vi kommer att sakna honom mycket.

En utställning om ”Lasse-Maja”

lasse-majaFotograf: lasse-maja

Utställningen om Lasse-Maja (Lars Larsson Molin) togs fram av Järfälla Hembygdsförening 2012. Den utgör en dokumentation av tjuven Lasse-Majas liv och stölden år 1812 av kyrksilver i Järfälla kyrka.
Utställningen presenterar en del ur det rikhaltiga material som finns om Lasse-Maja, hans stöldturnéer och straff. De fascinerande berättelserna och biografierna om Lasse-Maja hör till de mest lästa under 1800-talet.
Utställningen finns uppsatt på äldreboendet Flottiljen.
Järfälla Hembygdsförening har nu tagit fram två inplastade kopior av utställningen. Varje tavla är 70X100 cm – totalt åtta tavlor. Utställningarna går bra att låna till skolor där lärarna tar upp den spännande historien i undervisningen.
Lånetiden sker i överenskommelse med Marta Hedberg-Granath, som är hembygdsföreningens kontaktperson. Tel 0721 511234 alt [email protected]

Välkommen till Järfälla hembygdsförening

Järfälla hembygdsförening bildades 1974. Vi vill öka kunskapen om kommunen, bidra till samhörighet och hemkänsla, vårda kulturarvet, landskapet, bebyggelsen, traditionerna, värna om en god miljö samt aktivt följa och påverka kommunens utveckling.

Vi arrangerar vandringar, cykelturer, bussturer, föredrag och bildvisningar vid våra möten i Järfällas olika kommundelar. Även besök i muséer, arkiv och miljöer i Stor-Stockholm förekommer. Läs om kommande aktiviteter i vårt kalendarium till höger på denna sida.