Program för Nationaldagen vid Görvälns slottspark

Gratis buss tur & retur
Åk gärna kollektivt eller cykla till Görväln då antalet parkeringsplatser är begränsat. Gratis buss går i skytteltrafik med början kl. 10.30 från bussterminalen på Järfällavägen utanför Subway.  Sista bussen från Görvälns slott till bussterminalen avgår kl. 17.30.

Scenprogram för nationaldagsfirandet

Konferencier: Annelie Arffman

12.00 Inledning:  Musik: Järfälla Musikkår
Tal: Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande
Musik: Nationalsången
12.25   Musik: Järfälla musikklasser, Tallbohovskolan
12.40   Dans och musik: Viksjö Dansgille
12.55   Kör: Iljansbodaskolan och Kolarängskolan
13.10   Musik: Källtorps musikalgrupp
Tal: Aphram Melki, kommunalråd
13.25   Prisutdelning: Naturstädningen 2018
13.40 Musik: Kolonien, den nya generationens folkmusikband
14.30  Musik: Järfälla Spelmän
14.45  Musik: Järfälla Manskör
Tal: Monica Boye-Møller, ordförande i Järfälla Hembygdsförening
15.00 Prisutdelning: Saab i Järfälla delar ut Görvälns kulturpris 2018
15.05    Dans: Dansgaraget
15.20   Musik: Blås- och stråkelever, kulturskolans orkestrar
15.40    Musik: Skälby Spelmanslag
15.55   Musik: Östvind Vi Unga, dragspelsensemble
16.10   Nycirkus: JaKan Cirkus, kulturskolan
16.30 Avslutning
Med reservation för ändringar

Guidningar i slottsparken

Samling framför slottets entré.
12.30 Parkhistorisk vandring med stadsträdgårdsmästare Kerstin Sköld samt liten trädguidning i arboretet, trädsamlingen.
13.30 Skulpturparken visas av kultursekreterare Mikael Falk.
Kulturhistorisk vandring med kommunantikvarie Ingrid Kennerstedt Bornhall.

Under dagen pågår också
Marknad där lokala hantverkare visar och säljer sina verk.
Kulturskolan har tält med prova på-aktiviteter och framträdanden.
Föreningen Görvälnlammet har skjuts med häst och vagn, får- vallning kl. 12.45 och 13.45 och café.
Prova på segling för barn 8-15 år, vid kanotbryggan med JBS jolle.
Hembygdsföreningen säljer böcker och skrifter.
Görvälns gårdsmuseum har öppet.
Naturskyddsföreningen har aktiviteter vid Naturinfo.
Unga Örnar visar sin verksamhet och har olika aktiviteter och ansiktsmålning.
Görvälns koloniträdgårdsförening har trädgårdscafé med hembakat.
Konstforum har utställning med lotteri.
Bele Barkarby fotbollslag grillar korv och strömming.
Slottet har guidad visning kl. 13.00-15.00.
Dockteater för hela familjen kl. 13.00 och 14.30 vid Naturinfo.
Prova på med Jakobsbergs Fäktklubb.
Hitta-vilse-tält, samlingsplats för bortsprungna barn, Civilförsvaret/FRG.
Integration och miljöenheten i Järfälla har tält med information för föreningar, företag och privatpersoner.

Medborgarskapsceremoni

Under dagen hålls det en ceremoni för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

Ladda ner program nationaldagen 2018 med karta över området

 

Järfälla nominerad till Årets hembygdsförening

Järfälla Hembygdsförening har nominerats till Årets hembygdsförening av Stockholms läns hembygdsförbund!
Utmärkelsen Årets Hembygdsförening ges varje år till en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksammas för sitt arbete. I år har Stockholms läns hembygdsförbund valt att nominera Järfälla hembygdsförening till den nationella tävlingen.
Motiveringen lyder:
Järfälla Hembygdsförening verkar inom en mycket expansiv kommun och region. Trots att föreningen inte har en hembygdsgård har man lyckats hitta en plattform som aktiv  samarbetspartner med andra aktörer i civilsamhället och med olika kommunala verksamheter. Föreningen har ett stort antal program årligen och arbetar också med integration av nyanlända och barn och unga.
Görvälndagen och dokumentation
Järfälla Hembygdsförening inledde sin verksamhet 1974. Föreningen har idag ca 1.000 medlemmar. Redan det första året anordnade hembygdsföreningen en hembygdsdag, Görvälndagen, som numera är kommunens nationaldagsfirande har vuxit till kommunens största kulturevenemang med 12.000 besökare 2017. Dokumentation av kulturarvet från stenåldern och framåt genom att Järfällaboken del 1 år 1956 och del II 1986 blev den guldgruva och kunskapskälla som används i all planering fortfarande. Järfälla hembygdsförening dokumenterar ständigt kulturarvet genom sina program och skrifter, bland annat genom medlemstidningen Järfälla Hembygdsblad, som ges ut fyra gånger per år sedan 1977.
Då, nu och i framtiden
Järfälla Hembygdsförenings mål är att verka i dagens samhälle ur tre perspektiv: då, nu och i framtiden. Att arbeta för kulturarvet och hemkänslan i ett storstadsområde med stark tillväxt och utan tillgång till en hembygdsgård, kräver nära kontakt med kommunens förvaltningar och andra föreningar.
Hembygdsföreningen satsar på att vara med i så många sammanhang som möjligt där människor möts, marknader, festivaler och kommunala evenemang. Under den årliga europeiska Kulturarvsdagen i september medverkar föreningen regelbundet tillsammans med kommunen.
Järfälla Hembygdsförening engagerar sig stark för samarbete med skolan, erbjuder guidade bussturer i kommunen, guidade besök på kommunens två museum och har producerat utställningar – bland annat om tjuven Lasse Maja i skolor och på bibliotek. Sist men inte minst följer föreningen kommunens planarbete och påverkar detta genom remissvar och på annat sätt. Både 2016 under hembygdens år och 2017 under Folkskolans 175-årsjubileum har föreningen satsat på ett stort program, bildspel och utställningar för allmänheten.
Stockholm läns hembygdsförbund består av 119 hembygdsföreningar och i Sveriges Hembygdsförbund ingår ca 2 000 föreningar i hela landet. Vinnaren utses på Sveriges hembygdsförbunds riksmöte i Kalmar den 25-27 maj. Sveriges Hembygdsförbunds styrelse utser pristagaren.

Cykeltur

Giraffen i centrum

Verksamhetsplan för 2018

Enligt Järfälla Hembygdsförenings stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa en verksamhets – och ekonomisk plan för det kommande året. 2018 års plan utgår ifrån ändamål och uppgifter som fastställts i stadgarna samt Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn och den år 2017 antagna visionen. Visionen lyder: En levande hembygd öppen för alla med de förklarande underrubrikerna
• Vi ska värna kulturarvet över tid
• Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
• Vi ska verka i lands- och stadsbygd
• Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
• Vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer

Läs hela den länkade: Verksamhetsplanen 2018

Berättarkafé i Kallhäll

Att berätta är ett sätt att mötas och hembygdsföreningen vill inspirera till sammankomster där människor kan dela med sig av sina berättelser.

Därför arrangerade hembygdsföreningen, för andra året i rad, ett berättarkafé den 15 november på Folkets Hus i Kallhäll.

Ett trettiotal personer bänkade sig kring de uppdukade kaffeborden och Pelle Olsson, flerfaldig mästare i muntligt berättande och som fungerade som ordfördelare under kvällen, inledde kaféet. Sedan var det fritt fram för var och en att begära ordet.

Många var berättelserna som vi fick lyssna till under kvällen bl.a. Monicas berättelse då hon på prästens fråga vid konfirmationen om hur lärjungarna tog sig fram, snabbt svarade, på apostlahästarna.

Eller Ingers berättelse om varför hon idag som vuxen älskar hundar och då framförallt taxar. Jo, därför att hon ofta som spädbarn, när mamman skulle städa eller tvätta, placerades i en barnhage där barnvakten var familjens tax.

Och Kjells berättelse om hur det var att i slutet av 1940-talet som dansk pojke gå i en fransk skola med mycket hård disciplin. Där lärarna t.o.m. kunde hota med att skära tungan av elever som inte uppförde sig korrekt.

Anders HjelmFotograf: Anders Hjelm

Berättarcafé

Och många andra spännande och fantastiska berättelser, historier och minnen.

Berit Bolin

Folkskolan 175 år

I år firar vi att Folkskolan fyller 175 år.
Vi inbjuder till samtal och en utställning på Jakobsbergs folkhögskola.
Lärare, skolledare, elever och politiker samtalar om skolan i Järfälla förr, nu och i framtiden.

Tisdagen den 5 december kl. 18.30 – 20.30
Utställningen öppnar kl. 18.00.

Dick Harrison och Irène Seth berättar om Almare Stäket

Tisdag 7 november kl. 18.3o i Bion Folkets hus, Kallhäll
Få platser har betytt lika mycket för Sveriges historia som Almare Stäket. Hör historikern Dick Harrison och Irène Seth från nuvarande ägarfamilj berätta historien om en plats, en borg och en gård.  Läs affisch:    Dick Harrison om Almare Stäket

Hembygdsrörelsens vision, antagen vid riksstämman maj 2017

En levande hembygd öppen för alla

  • Vi ska värna kulturarvet över tid
  • Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
  • Vi ska verka i lands- och stadsbygd
  • Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
  • Vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer

Kulturarvsdagen 10 september 2017 – Igelbäcken

Kulturarvsdagen 10 september 2017  hembygdsfotograf: Anders Hjelm

 

Kulturarvsdagen är en del av European Heritage Days som firas i september varje år över hela Europa. Evenemanget startade i Frankrike 1984 och samordnas i Sverige av Riksantikvarieämbetet. Varje år har ett nytt tema och när detta passar oss här i Järfälla så medverkar vi – och vi är i detta fall Järfälla Kultur och Järfälla Hembygdsförening i samverkan. De senaste åren har vi arrangerat kulturarvsdagar varje år: 2016 – Tidens rörelser, om folkrörelser och samhällsengagemang, 2015-Människors värv och verk – en resa i industri-och teknikhistoria, 2014- I krigens spår, 2013 – Människors mötesplatser, 2012- Under ytan, 2011- Gröna platser.
2017 års tema är Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter. Tidigt var vi på det klara med att Järvafältet med dess rika historia och kulturarv och med de omfattande exploaterings-och byggplaner som pågår där skulle bli grunden för vårt program. Och när sedan naturreservatsplanerna för Igelbäcken presenterades så var programmet klart.
Våra guider var Ingrid Kennerstedt Bornhall, kommunantikvarie och Åke Lundberg som under många år arbetat på F8 Flygflottilj och är aktiv i F8 Kamratförening. I skönt sensommarväder ledde de en skara på ca 30 personer genom mestadels lättillgänglig terräng.
Igelbäcken var en förutsättning för de förhistoriska bosättningarna på Järvafältet. Ingrid berättade om gårdar, torp och gravfält längs den fyra kilometer långa vandringen. I förhistorisk tid var det skärgård i området och bosättningar anlades företrädesvis vid vatten. Ingrid berättade om torpet Igelbäcken, Stens by med två gårdar och kvarn, om Håga gård, Tallebo och andra boplatser. Djurliv finns kvar, bl.a. kor och en bäver som slagit sig ner i Igelbäcken och som likt Sisyfos bygger upp sitt bo på nytt dagligen efter att det rivits ner av naturvårdarna.
Åke Lundberg gav en nostalgisk tillbakablick på flygets historia på Järvafältet, alltifrån det tidiga flyget i början av 1900-talet till den militära storhetstiden 1938-1974 då F8 flygflottilj höll till på fältet som Sveriges första jaktflygflottilj med som mest 130 militära flygplan av olika typer under 1950-talet. Tidvis flög 300 förare på flottiljen som utvecklades till en av Järfällas största arbetsgivare. Åke berättade om de olika hangarerna och vad de användes till, om start-och landningsbanor, som asfalterades först 1947,och som vi också promenerade på, och om robotförsvaret. Åke kryddade sina berättelser med anekdoter, de flesta helt sanna men några med tveksam sanningshalt. En otäck händelse inträffade 1957 då en J 34 Hawker Hunter kraschade på fältet. Nedslagsplatsen kommer sannolikt att bli en minnesplats och kunna upplevas av de nya invånarna i Barkarbystaden. Vandringen avslutades med att Ingrid berättade om kommunens fortsatta planering av området, som när det är utbyggt kommer att ha 18 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser och ny tunnelbanesträckning från Barkarby till Akalla. Vandringen visade tydligt hur viktigt det är att spåren efter tidigare generationer får leva kvar sida vid sida med framväxten av den nya urbana Barkarbystaden.
Monica Boye-Möller

Konst- och kulturvandring 10 maj

Monica LeksellFotograf: Monica Leksell


Onsdagen den 10 maj samlades ca 35 personer för att gå med på Konst- och kulturvandringen i Jakobsbergs centrum som anordnats i samarbete mellan Järfälla hembygdsförening och Järfälla Kultur.

Våra mycket kunniga och entusiastiska guider, Ingrid Kennerstedt Bornhall och Mikael Falk från Järfälla Kultur, tog oss med på en vandring som startade vid skulpturen ”Järfälla bygd och natur” utanför kommunalhuset. Den är gjord i brons av skulptören Lennart Andersson 1993.

Under vandringen uppmärksammades såväl konstverk och skulpturer som historiska platser och deras utveckling. Vid stationshuset blickade vi bort mot Kvarnbacken. Där finns bl a ett gravfält från yngre järnåldern. Där låg också Vibble by på 1600-talet. Vi kan förstå var gårdarna låg förr genom att uppmärksamma gravfälten. Man begravde ofta de döda i närheten av gården där de bott.

När vi tittar åt andra hållet ser vi Jakobsbergs gård som har fått sitt namn efter Jakob Lilliehöök som bodde där i mitten av 1600-talet. Han dog ung och hans hustru Brita Cruus förvaltade gården vidare och gav den namnet Jakobsbergs gård för att hedra maken. Sedan fick också kommundelen namnet Jakobsberg. Innan vi gick vidare betraktade vi den konst som utsmyckar pendeltågsstationen, ”Baby Blue Sky”, i färgat glas. Konstnären Aleksandra Stratimirovic har gjort hela den konstnärliga utsmyckningen som var klar 2007.

Med hjälp av ett rikt bildmaterial från kommunens bildarkiv fick vi följa Jakobsbergs utveckling från 1950/60 talet fram tills idag. Där Jakobsbergs centrum ligger idag fanns tidigare en villaidyll som under åren fått ge plats för ett nytt modernt centrum och flerfamiljshus. På baksidan av kommunalhuset stannade vi till vid skulpturen ”Kören” i stål som gjorts av Tomas Qvarsebo. Där ligger också Klockstapelkullen. Klockstapeln finns nu vid Maria kyrka.

HSB har engagerat sig i den konstnärliga utsmyckningen av Jakobsbergs centrum och har donerat några skulpturer till kommunen. Skulpturen ”Pojken” i brons av konstnären Lars Nilsson 2013 står utanför Posthuset. Man kan då och då se att förbipasserande har satt på honom en halsduk eller mössa. Längre upp på torget blickar ”Giraffen ” ut över centrum. Skulpturen är gjord i aluminium av konstnären Thomas Karlsson 2015.

Fåren i betong som finns utplacerade på flera ställen i kommunen har gjorts av Anders Årfelt som också gjort lejonen som är placerade på Drottninggatan i Stockholm.
Som avslutning tittade vi på den tidstypiska skylten Falken bio. När vi vänder oss om ser vi kommunalhusets fasad glittra vackert i den nu mycket kalla kvällssolen.

För den som är intresserad av att veta mera om Jakobsbergs historia rekommenderas skriften ”Kulturstigar – Jakobsberg-Säby”. Den finns att köpa via hembygdsföreningen. Passa också på att gå in på kommunens bildarkiv och se alla fantastiska bilder som finns där – www.jarfalla.se och skriv bildarkiv i sökrutan.
Marta Hedberg-Granath

Folkskolan 175 år

Ni har väl uppmärksammat att vi firar Folkskolan 175 år 2017.

På Waldemarsudde

folkskolan175Fotograf: folkskolan175
i Stockholm visas utställningen En sagolik skola 11 mars – 21 maj, en verklig inspiration för alla som vill arbeta med skola och ungdomar och alla som vill återuppleva sin skolgång. Missa den inte!

Utställningen tecknar en bild av den svenska skolans historia, lyfter fram de författare, konstnärer och andra som kämpade för en likvärdig skola för alla, en skola med hög kvalitet som skulle ge barnen kraft till kreativ utveckling och lärande.

I anslutning till utställningen samverkar Sveriges Hembygdsförbund. Lärarförbundet, Lärarstiftelsen, Svenska Barnboksinstitutet, Sveriges Museer och Studieförbundet Vuxenskolan kring en rad aktiviteter. Utställningen kommer under ett par års tid att flytta runt i Sverige.

Järfälla Hembygdsförening planerar också aktiviteter i anslutning till folkskolejubileet. Vi återkommer med information om detta.