Järfälla för 100 år sedan – Kalender 2017

annons kalender (2)Fotograf: annons kalender (2)2016 firar hembygdsrörelsen 100 år. För att uppmärksamma detta har Järfälla hembygdsförening tagit fram en väggalmanacka för 2017 ”Järfälla för 100 år sedan”. Almanackan ger exempel på hur det såg ut då i vår kommun.

Almanackan kommer att säljas under hösten på föreningens olika arrangemang.

Pris: 50 kr

En utställning om ”Lasse-Maja”

lasse-majaFotograf: lasse-maja

Utställningen om Lasse-Maja (Lars Larsson Molin) togs fram av Järfälla Hembygdsförening 2012. Den utgör en dokumentation av tjuven Lasse-Majas liv och stölden år 1812 av kyrksilver i Järfälla kyrka.
Utställningen presenterar en del ur det rikhaltiga material som finns om Lasse-Maja, hans stöldturnéer och straff. De fascinerande berättelserna och biografierna om Lasse-Maja hör till de mest lästa under 1800-talet.
Utställningen finns uppsatt på äldreboendet Flottiljen.
Järfälla Hembygdsförening har nu tagit fram två inplastade kopior av utställningen. Varje tavla är 70X100 cm – totalt åtta tavlor. Utställningarna går bra att låna till skolor där lärarna tar upp den spännande historien i undervisningen.
Lånetiden sker i överenskommelse med Marta Hedberg-Granath, som är hembygdsföreningens kontaktperson. Tel 0721 511234 alt [email protected]

Välkommen till Järfälla hembygdsförening

Järfälla hembygdsförening bildades 1974. Vi vill öka kunskapen om kommunen, bidra till samhörighet och hemkänsla, vårda kulturarvet, landskapet, bebyggelsen, traditionerna, värna om en god miljö samt aktivt följa och påverka kommunens utveckling.

Vi arrangerar vandringar, cykelturer, bussturer, föredrag och bildvisningar vid våra möten i Järfällas olika kommundelar. Även besök i muséer, arkiv och miljöer i Stor-Stockholm förekommer. Läs om kommande aktiviteter i vårt kalendarium till höger på denna sida.