Om oss

Varmt välkommen till Järfälla Hembygdsförening!

Läs mer >

Nyheter

Verksamhets – och ekonomisk plan för 2019

Verksamhets – och ekonomisk plan för 2019
Enligt Järfälla Hembygdsförenings stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa en verksamhets – och ekonomisk plan för det kommande året. 2019 års plan utgår ifrån ändamål och uppgifter som fastställts i stadgarna samt Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn antagen 2008 och den år 2017 antagna visionen....

Läs mer >

Verksamhetsplan för 2018

Enligt Järfälla Hembygdsförenings stadgar ska styrelsen vid årsmötet redovisa en verksamhets – och ekonomisk plan för det kommande året. 2018 års plan utgår ifrån ändamål och uppgifter som fastställts i stadgarna samt Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn och den år 2017 antagna visionen. Visionen lyder: En levande hembygd öppen för alla med...

Läs mer >

Hembygdsrörelsens vision, antagen vid riksstämman maj 2017

En levande hembygd öppen för alla

  • Vi ska värna kulturarvet över tid
  • Vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
  • Vi ska verka i lands- och stadsbygd
  • Vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling
  • Vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer
Visa fler
Visa fler aktiviteter