Om oss

Varmt välkommen till Järfälla Hembygdsförening!

Järfälla hembygdsförening bildades 1974. Vi vill öka kunskapen om kommunen, bidra till samhörighet och hemkänsla, vårda kulturarvet, landskapet, bebyggelsen, traditionerna, värna om en god miljö samt aktivt följa och påverka kommunens utveckling.

Vi arrangerar vandringar, cykelturer, bussturer, föredrag och bildvisningar vid våra möten i Järfällas olika kommundelar. Även besök i muséer, arkiv och miljöer i Stor-Stockholm förekommer.

Läs gärna om våra kommande arrangemang under aktiviteter.

Verksamhet

Järfälla Hembygdsförening arrangerar många aktiviteter, såsom vandringar, bussturer, föredrag och bildvisningar. Vi framställer också skrifter, utställningar och annan dokumentation om vår hembygd.

Görvälnsdagen med nationaldagsfirande

Föreningens största årliga arrangemang är Görvälnsdagen med nationaldagsfirande den 6 juni. Dagens anordnas tillsammans med Järfälla kommun och andra föreningar och vänder sig till alla åldrar,

Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen i september är ett EU- initiativ som fått stor geneomslagskraft. Ett nytt tema väljs varje år och när temat passar oss, så arrangerar vi kulturarvsdagen tillsammans med Järfälla Kultur.

Fagning och slåtter

Tillsammans med kommunens Park och Gata samt Naturskyddsföreningen bedriver vi fagning och slåtter för att vårda ängsfloran vid Snåltäppan, vid stora vägen vid Görvälns gård.

Skrifter

Hembygdsföreningen är på olika sätt engagerad i utgivningen av skrifter om Järfälla och dess historia.

Såväl föreningens egna skrifter som de lokalhistoriska skrifter som kommunen eller någon annan producerat marknadsförs och säljs vid hembygdsföreningens olika arrangemang under året. 

Bildarkiv

Vi söker också Järfällas historia i bild och dokument. Kanske har du handlingar eller bilder från förr? Föreningen och kommunens bildarkiv tar gärna emot eller kopierar bilder och handlingar så att de räddas åt eftervärlden. Kontakta Karolina Hedström, Järfälla Kultur, tel 08-580 285 86.

Hembygdsbladet

Som medlem får du tidningen Järfälla Hembygdsbald fyra gånger per år med artiklar och aktuell information.

Skyltning av gårds- och torpplatser

Tillsammans med Järfälla Kultur och kommunens Park och Gata har vi skyltat ett antal gårds- och torpplatser samt utsett kulturskyddsfaddrar. Vi verkar för att fler platser ska skyltas i framtiden.

Museer

Hembygdsföreningen har två museer - Järfälla Hembygdsmuseum och Görvälns gårdsmuseum samt att vi dessutom samarbetar med Bolindermuseet i Kalhäll.

Årsavgiften

Årsavgiften är för en enskild medlem 150 kronor/år, för ytterligare familjemedlemmar på samma adress 50 kronor/år. För företag, institutioner, ekonomisk eller annan förening är medlemsavgiften 200 kronor/år. Enklast blir du medlem genom att sända in avgiften till föreningens Plusgirokonto 67 33 10-9. Kom ihåg att ange namn och adress!