Bli medlem

Enklast blir du  medlem genom att betala in medlemsavgiften till föreningens PlusGirokonto 67 33 10-9. Kostnaden är 150 kr/år för enskild medlem. Familjemedlemmar på samma adress 50 kr/år. Företag, institutionen, föreningar 200 kr/år. Kom ihåg att ange namn och adress!

Som medlem får du  Hembygdsbladet fyra gånger om året med bland annat information om alla våra aktiviteter

Registeransvarig i Hembygdsföreningen är Ulf Hansson, telefon 070-883 57 97

Varmt välkommen som medlem!