Nyheter

Katalogisering

Föreningen har köpt in en dator och ett registerprogram för att dels kunna föra över befintligt digitalt/analogt register, dels registrera nya föremål, fotografier m.m. Syftet är att få en sökbar databas som omfattar alla föreningens föremål.

Föreningens magasin

Efter att tidigare ha haft utställningslokaler och magasinerade föremål i Villa Svea har numera Hembygdsföreningen utställningar i Kulturkvarteret och ett mycket bra och brandsäkert magasin i kv. Pulpeten (gamla Telia-byggnaden bakom PARK).

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att organisera förvaring av föremål i Magasinet och samtidigt flytta stora som små föremål från...

Läs mer >

Hertig Johans brygga

Vid Hjoåns utlopp, norra stranden (Strömparterren) ligger på en järnkonstruktion en ekstock som med största sannolikhet tillhört Hertig Johans brygga. Stocken bärgades från sjöbottnen 1967.

Hertig Johan av Östergötland (1589 – 1618) lät omkring 1610 för stora kostnader anlägga en brygga från Hjoåns mynning och ut i Vättern. Sannolikt blev bryggan...

Läs mer >

Om oss

Hjo hembygdsförening vårdar och värnar Hjo stads unika byggnader och kulturmiljöer. Föreningen arbetar pedagogiskt och folkbildande med kunskapsöverföring till kommande generationer.

Föreningens syfte är att:

Främja kunskapen om och känslan för Hjo stad och dess ur historiska och kulturella synpunkter värdefulla traditioner, unika stadsmiljö och den välbevarade stadsstrukturen.

Aktivt medverka till vård och...

Läs mer >

Aktiviteter