Nyheter

Föreningen har köpt in en dator och ett registerprogram för att dels kunna föra över befintligt digitalt/analogt register, dels registrera nya föremål, fotografier m.m. Syftet är att få en sökbar databas som omfattar alla föreningens föremål.

Efter att tidigare ha haft utställningslokaler och magasinerade föremål i Villa Svea har numera Hembygdsföreningen utställningar i Kulturkvarteret och ett mycket bra och brandsäkert magasin i kv. Pulpeten (gamla Telia-byggnaden bakom PARK).

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att organisera förvaring av föremål i Magasinet och samtidigt flytta stora som små föremål från...

Läs mer >

Vid Hjoåns utlopp, norra stranden (Strömparterren) ligger på en järnkonstruktion en ekstock som med största sannolikhet tillhört Hertig Johans brygga. Stocken bärgades från sjöbottnen 1967.

Hertig Johan av Östergötland (1589 – 1618) lät omkring 1610 för stora kostnader anlägga en brygga från Hjoåns mynning och ut i Vättern. Sannolikt blev bryggan...

Läs mer >

Om oss

Hjo hembygdsförening vårdar och värnar Hjo stads unika byggnader och kulturmiljöer. Föreningen arbetar pedagogiskt och folkbildande med kunskapsöverföring till kommande generationer.

Föreningens syfte är att:

Främja kunskapen om och känslan för Hjo stad och dess ur historiska och kulturella synpunkter värdefulla traditioner, unika stadsmiljö och den välbevarade stadsstrukturen.

Aktivt medverka till vård och...

Läs mer >

Aktiviteter