Om oss

Hjo hembygdsförening vårdar och värnar Hjo stads unika byggnader och kulturmiljöer. Föreningen arbetar pedagogiskt och folkbildande med kunskapsöverföring till kommande generationer.

Föreningens syfte är att:

Främja kunskapen om och känslan för Hjo stad och dess ur historiska och kulturella synpunkter värdefulla traditioner, unika stadsmiljö och den välbevarade stadsstrukturen.

Aktivt medverka till vård och bevarande av fornminnen, miljö och kultur samt i samtidens samhälls-och miljöplanering.

Dokumentera och vid behov samla in intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till staden.

Samverka med kommunala organ, kulturorganisationer samt stimulera till initiativ som gagnar staden och dess utveckling.

Organisera kurser, föreläsningar, utflykter och annat som kan öka kunskapen om staden.