Hertig Johans brygga

Vid Hjoåns utlopp, norra stranden (Strömparterren) ligger på en järnkonstruktion en ekstock som med största sannolikhet tillhört Hertig Johans brygga. Stocken bärgades från sjöbottnen 1967.

Hertig Johan av Östergötland (1589 – 1618) lät omkring 1610 för stora kostnader anlägga en brygga från Hjoåns mynning och ut i Vättern. Sannolikt blev bryggan inte så långlivad, men rester av den är väl synligt på bottnen utanför Hjoåns mynning.

Stocken som legat uppe på land i över 50 år börjar nu bli märkt av väder och vind. Den behöver skyddas, något som Hjo Hembygdsförening påtalat i en skrivelse till Hjo kommun.


Editerad av: Maria Setzer (2020-09-04 04:44:01)