Föreningens magasin

Efter att tidigare ha haft utställningslokaler och magasinerade föremål i Villa Svea har numera Hembygdsföreningen utställningar i Kulturkvarteret och ett mycket bra och brandsäkert magasin i kv. Pulpeten (gamla Telia-byggnaden bakom PARK).

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att organisera förvaring av föremål i Magasinet och samtidigt flytta stora som små föremål från Villa Svea till Magasinet. Detta är ett stort och omfattande arbete som kommer att pågå under lång tid.


Editerad av: Maria Setzer (2019-11-18 10:29:52)