Katalogisering

Föreningen har köpt in en dator och ett registerprogram för att dels kunna föra över befintligt digitalt/analogt register, dels registrera nya föremål, fotografier m.m. Syftet är att få en sökbar databas som omfattar alla föreningens föremål.


Editerad av: Maria Setzer (2019-11-18 10:30:18)