Om oss

I Coronatider

Hembygdsföreningen ställde in aktiviteter och utflykter för 2020. Vi hoppas kunna öppna upp vår verksamhet 2021 och planerar för många spännande resor och intressanta föredrag. Men självklart är vi observanta på utvecklingen av Pandemin och de restriktioner som gäller. Det kan betyda att vi nödgas ställa in eller flytta fram...

Läs mer >

Nyheter

Den 20 januari inleds Mark- och miljödomstolens förhandlingar om ev. utrivning av dammen vid Järle kvarn.

Om konflikten

Naturvårdsverket, som äger naturreservatet vid Järleån och även Järle Kvarn ansöker hos Mark och miljödomstolen (juni 2020) om att få riva ut kvarndammen. Syftet är att underlätta för fisken att vandra uppför ån och för att slippa de kostnader som finns för underhåll och skötsel av dammluckorna...

Läs mer >

Januari-tips: sök husskyltar och kulturhistoriskt intressanta byggnader i Nora

Genom åren har hembygdsföreningen medverkat till skyltar på byggnader av kulturhistoriskt intresse. Skyltarna berättar om husens ålder, ägare och verksamhet. Många byggnader har sin historia så långt tillbaka som  tidigt 1700-tal. Nu är 11 nya skyltar uppsatta. Ta en promenad i staden och upptäck dess historia! > 

Årsbok 2020 snart i var medlems brevlåda!

Livet på Timanshyttan - hur det var förr på en Bergsmansgård, är titeln på Hembygdsföreningens årsbok 2020. Boken beskriver livet på en bergsmansgård under 1800-talet. Allt fångat i personliga berättelser och bilder. Boken kostar 200 kr. beställ via [email protected] > 

Visa fler

Aktiviteter

Carl Jan Granqvist berättar om Grythyttans gästgivargård och Måltidens hus

13 March 2021

Carl Jan Granqvist kommer att berätta om Grythyttans gästgivargårds historia från Drottning Kristinas tid och framåt, Grythyttans hembygdsföreningens engagemang vad gäller övertagande och renovering och då främst genom Hembygdsföreningens dåvarande ordförande Arthur Lindqvist.
Carl Jan berättar vidare om hur han kom in i bilden och hans resa på Gästgiveriet från...

Läs mer >

Hembygdsföreningen Noraskog

Plats: Saxå Bruk

Börjar: 13 March 2021 10:00

Slutar: 13 March 2021 15:30

Nora 1921 - Året då Demokratin föddes i Sverige

06 May 2021

För ungefär 100 år sedan fick kvinnor och män allmän och lika rösträtt i Sverige. Hur såg det ut i Sverige och i Nora då, 1921? Vad var det historiskt och i samhället som påverkade införande av allmän rösträtt? Fanns rösträttskämpar i Nora? Var införandet om allmän rösträtt en het...

Läs mer >

Hembygdsföreningen Noraskog

Plats: Konsthallen Nora Bibliotek Storgatan 15

Börjar: 06 May 2021 18:00

Slutar: 06 May 2021 20:00

Livet på Timanshyttan

16 May 2021

Följ med på Hembygdsföreningens dagsutflykt den 16 maj till Timansberg.  Som första stopp besöker vi Timansbergs gamla station där Per Ivar Fransson, stationens nuvarande ägare, berättar om stationen och livet där i slutet av 1800-talet. Resan går sedan vidare till danspaviljongen nedanför Timanshytte gård. Väl uppe på den gamla Bergsmangården tar gårdens ägare...

Läs mer >

Hembygdsföreningen Noraskog

Plats: Timanshyttan

Börjar: 16 May 2021 10:00

Slutar: 16 May 2021 15:30

Visa fler aktiviteter