Hembygdsföreningen Noraskogs Årsmöte 1 mars

Välkommen till Konsthallen, Biblioteket i Nora torsdag den 1 mars klockan 18:30.
Verksamhetsberättelse

Omkring 19:30 tror vi att årsmötes förhandlingarna är klara. Då bjuder vi på kaffe och därefter omkring kl 20 är det dags för Fredrik och Anders att ta ordet. De berättar om sin verksamhet Noraskogs Antik & Byggnadsvård, om Linoljefärg och Äggoljetempera – gamla och väl beprövade färger.

För 50 kr är icke medlemmar välkomna att ta del av föreläsningen och förhoppningsvis få en kopp kaffe.

Välkommen alla! Medlemmar, nya och gamla samt icke medlemmar.

Boken om Familjen i Göthlinska Gården

I helgen var det boksläpp av Noraskogs hembygdsförenings årsbok – Familjen i Göthlinska gården. Bokens redaktör Anders Håberger överraskades av föreningens medlemmar med bubbel och varma applåder. Innan det var dags för signering gav Anders en kort bakgrund till bokens tillkomst med inblick i den gedigna brevväxlingen mellan familjen Göthlins medlemmar från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Här får Ylva Källqvist-Liw sitt exemplar av boken signerad. Boken kommer att finnas till försäljning i Nora diversehandel.

Julbrev

Om man får tro gästboken i Vagnslidret så finns ett ökat intresse för vår hembygd och dess historia. Gästboken visar besökare såväl från Sverige som från andra länder. Hembygdsföreningar och andra föreningar med kulturhistoriskt intresse besöker gärna Vagnslidret och ger oss positiva kommentarer om utställningen. En enkel genomgång av gästboken visar att ca 5 – 600 skrivit sina namn, vilket kan tolkas som att antalet besökare fördubblats sedan föregående år.

Denna positiva trend ska vi fortsatt stödja och utveckla. Den kulturhistoria som Vagnslidret berättar kan byggas på med för nutiden kulturhistoriska intressen. Två aktiviteter från Noraskogs hembygdsförenings för 2017 är exempel på det: Utställningen under Kulturarvsdagarna 9-10 september om Järle stad, Järle kvarn och damm, samt presentationerna under våren om tidstypiska bostadsområden I Nora.

Att lyfta fram och på olika sätt presentera ”noraprofiler” var också det lyckat, med presentationen av Alfhild Cnattingius i början av september. Flera noraprofiler står på tur, till vilket vi återkommer i och med 2018 års program. Men redan nu, som en försmak på galleriet av profiler att berätta om, får du som gåva med detta medlemsbrev, den pinfärska boken Familjen i Göthlinska Gården.

Om bokens tillkomst, om utflykter och andra aktiviteter under 2017 får du veta mer i samband med föreningens årsberättelse och årsmöte den 1 mars 2018.

Välkommen således till årsmötet och att som fortsatt medlem 2018 kunna ta del av:

  • Kulturhistoriska utflykter till rabatterat pris
  • Hembygdföreningens skriftserie till medlemspris
  • Föreläsningar och berättelser om Noras kulturhistoria och noraprofiler

Som medlem är du också mer än välkommen att kontakta oss med egna ideer och förslag till aktiviteter för det kommande året.

Med detta:

God Jul och väl mött 2018!

Styrelsen Noraskogs hembygdsförening/Eva Järliden, ordförande

Boksläpp 17/12 16:30. Familjen i Göthlinska Gården

Nu är den här. Boken om familjen i Göthlinska Gården!

Noraskogs hembygdsförenings medlemmar hälsas välkomna till Boksläpp på söndag den 17 december kl 16.30 på Göthlinska Gården.

Vi firar med bubbel och något därtill.

Meddela senast lördag före kl 10.30 om du/ni kommer till [email protected] eller tfn 070 437 5577. Det är kort framförhållning men vi visste inte om vi skulle få boken förrän idag 15/12 em.

Alla helbetalande medlemmar erhåller ett exemplar. Det finns böcker till försäljning, medlemspriset är 200 kr. Icke medlemmar 250 kr.

Varmt välkommen önskar
Eva Järliden
Ordförande

Göthlinska Gårdens julspel

Välkommen till Hembygdsföreningen Noraskog!

Hembygdsföreningen Noraskog har sina rötter i Nora bergsförsamlings hembygds- och folkbildningsförening som bildades 1923. I september 1952 ombildades föreningen till Hembygdsföreningen Noraskog. Verksamhetsområdet omfattade både Noraskog och Nora stad. Föreningen stadgar dateras till 1952.

Under många år har föreningen gett ut skrifter med olika teman och en skrift per år. Sedan något år mera sporadiskt. Den senaste från december 2014; Hembygdsföreningen Noraskog, Vagnslidret – ett litet museum om Nora. Den och de flesta av de äldre skrifterna kan beställas via föreningens e-postadress eller via webbformuläret.

Varje år anordnas flera utflykter till intressanta platser inom föreningens verksamhetsområde. Minst en gång per år anordnas också en längre resa till något intressant studieobjekt i angränsande kommuner/län.

Midsommar har firats i föreningens regi sedan Nora bergsförsamlings hembygds- och folkbildningsförenings tid. Till en början firades midsommar i Grängshyttan i norra delen av kommunen. Midsommarfirandet flyttades sedan till Fingerboda i söder. Sedan 1967 firas midsommar på hyttbacken i Pershyttan. Sedan något år tillbaka arrangeras midsommarfesten i samarbete med Släktforskarföreningen i Nora. 2015 var sista året som hembygdsföreningen var medarrangör i Midsommarfesten i Pershyttan.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter