Om oss

 Hembygdsföreningen Noraskog 

I Hembygdsföreningen vill vi vara delaktiga i arbetet med att bevara, synliggöra och skapa intresse för Norabygdens historia.  Föreningen arrangerar utflykter, föredrag och studiecirklar. Vi uppmärksammar Norabygdens kvaliteter bl a genom det årliga byggnadsvårdspriset  och är engagerade i frågor och insatser som berör bygdens kulturhistoriska värde.

Hembygdsföreningen Noraskog har sina rötter i Nora Bergsförsamlings Hembygds- och Folkbildningsförening som bildades 1923. I september 1952 ombildades föreningen till Hembygdsföreningen Noraskog. Verksamheten omfattade båda de gamla kommunerna Noraskog och Nora stad, idag Nora kommun. Föreningen stadgar dateras till 1952. 

Föreningen är en av stiftarna till Ingrid Göthlins minne. Stiftarna till Ingrid Göthlins minne är Nora kommun, Örebro läns museum och Hembygdsföreningen Noraskog. 

Från 2011 är Göthlinska gården Hembygdsföreningen Noraskogs hemvist. 

ImageMer om Göthlinska gården

I det gamla Vagnslidret har Hembygdsföreningen skapat ett litet museum om Nora.                                                                                                                                     ImageMer om Ett litet museum om Nora