Om oss

Hembygdsföreningen Noraskog har sina rötter i Nora Bergsförsamlings Hembygds- och Folkbildningsförening som bildades 1923.

Image

 

I september 1952 ombildades föreningen till Hembygdsföreningen Noraskog. Verksamhetsområdet omfattade både Noraskog och Nora stad. Föreningen stadgar dateras till 1952. 

Midsommar har firats i föreningens regi sedan Nora bergsförsamlings Hembygds- och Folkbildningsförenings tid. Till en början firades midsommar i Grängshyttan i norra delen av kommunen. Midsommarfirandet flyttades därefter till Fingerboda i söder. Sedan 1967 firas midsommar på hyttbacken i Pershyttan. År 2015 var sista året i hembygdsföreningen regi. 

Under många år har föreningen gett ut skrifter med olika teman, som regel en skrift per år.

Hembygdsföreningen Noraskog är en av stiftarna i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne. I Göthlinska Gårdens stimulerade miljö har föreningen förmånen att få ha sina möten. Det var under tiden då Åke Wiklund var ordförande som föreningen sålde fastigheten i kvarteret Pelikanen där man hade ett litet kontor och möteslokal och flyttade till Göthlinska Gården. 

År 2015 öppnades Vagnslidret – ett litet museum om Nora. Initiativtagare var dåvarande ordförande Åke Wiklund. Museet är öppet under sommarmånaderna från mitten av maj – början av september. Arbetet med att ta fram textmaterial till museet sammanställdes och blev årets skrift och julgåva det året. Vagnslidret – Ett litet museum om Nora. 

Under tidigt 2000-tal gav föreningen ut fyra skrifter om olika kvarter i staden. Till grund för dessa skrifter ligger material från amatörforskare Lars-Ove Pettersson samlingar. Lars-Oves material ligger också till grund för den information som finns på många hus i staden. Det är små plattor gjutna i järn, framtagna och uppsatta av Hembygdsföreningen Noraskog.

Under 20 år var Lars-Ove intendent samtidigt som Anders Håberger var ordförande i Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne. Under den här tiden gick Lars-Ove igenom och skrev av samtlia brev som finns bevarade på gården. Det arbetet resulterade i 2017-års julgåva, en bok med namnet Familjen – i Göthlinska Gården. 

Lars-Ove avled 2018 efter en kort tid sjukdom men hans arbete/dokumentation om Noras historia finns bevarat och tillgängligt i stadens arkiv. Kvarteret Fisken, den femte kvartersskriften gavs ut 2018.  

Den och de flesta av de äldre skrifterna kan beställas via föreningens e-postadress eller via kontakt – hemsidans webformulär.

I Hembygdsföreningens ägo finns mängder med glasplåtar från fotograf P.A. Nordqvist arkiv. En av föreningens medlemmar Elna Jonsson har gått igenom arkivet och digitaliserat samtliga plåtar. Bilderna finns samlade på fyra DVD och går att beställa via hemsidan. 

Är du intresserad och vill veta mera ska du kontakta vår ordförande sedan 2017, Eva Järliden 073 502 2791.