Ordförande: Eva Järliden 073 502 2791
Vice ordförande Anders Håberger 070 221 2254
Sekreterare: Eva Carlsson 070 230 6693
Kassör: Irene Håberger 070 437 5577