Styrelsens ledamöter 2020
 
Eva Järliden, ordförande 073 502 2791
Anders Håberger, vice ordförande 070 221 2254
Eva Carlsson, sekreterare 070 230 6693
Ulla Carlsson 070 623 4368
Linnea Hedkvist 070 218 1189
Bernt Svanberg 073 020 5341
Roger Thynell 070 666 8600
Lage Carlsson 070 319 7620
Magdalena Persson 073 409 9464
Peter Bernövall 070 212 3658
Marie J:son Lindh Nordenmalm 070 690 51 33
 
Irene Håbeger, adjungerad kassör 070 437 577