Gilla oss på facebook

 

 

Denna hemsida kommer att bytas ut. Vi arbetar  med en ny. Ta gärna en titt på 

nya.hembygd.se/orebro   >>>>

Hembygdskonsulentens nyhetsbrev sept 2018. Klicka på boxen till höger—->

 -o0o-

Har föreningen ännu inte växlat över till den nya portalen? Läs här hur man gör>>>>

-o0o-

Klicka på bilden!

.o0o.o0o.o0o.o0o.

REVIDERADE APRIL 2018

Dokument om föreningarnas livsmedelshantering hittar Du här >>>>>>>>>>

De nationella branschriktlinjerna för säker mat i samlingslokaler har reviderats. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

Branschriktlinjerna togs fram 2014 i ett samarbete mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker, Sveriges Hembygdsförbund samt Våra Gårdar. De vänder sig till alla som är verksamma inom dessa föreningar och har som syfte att göra det enklare att uppfylla lagstiftningens krav.

Nytt är ett avsnitt om rutiner för att informera om allergena ingredienser, avsnitt 4.3. Dessutom har branschriktlinjerna gåtts igenom i sin helhet.

Branschriktlinjer är branschens egen beskrivning av hur lagstiftningen på ett visst område bör tillämpas. Riktlinjerna ger råd till företag och andra om hur de kan leva upp till lagkraven, men är också ett stöd för kontrollpersonalen. Även rådgivande organisationer, intresseorganisationer och certifieringsorgan ha nytta av riktlinjerna.

-o0o-o0o-

Nu kan Du läsa förbundets VERKSAMHETSPLAN 2018 genom att klicka på ”Styrdokument”

 

—————————-o0o——————————-

Läs mer om Hembygdsrörelsens vision>>>>>>>>>>

-o0o-o0o-o0o-

HEMBYGDSRÖRELSEN

-en resurs för utveckling och lärande-

Örebro Läns hembygdsförbund, som ingår i Sveriges Hembygdsförbund är en paraplyorganisation för Örebro Läns hembygdsrörelse. Bland våra medlemsföreningar finns hembygdsföreningar, lokalhistoriska föreningar, byalag och liknande. De arrangerar olika publika aktiviteter, skapar mervärde för hembygden och är en röst att räkna med. Förbundet inspirerar med att bl a arrangera kurser, förbundsresor och temadagar för våra medlemsföreningar.

För senaste nytt klicka här>>> 

 -o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

Utställning om länets hembygdsrörelse.

Nu i Askersund

Har visats på: Scenit Kulturhuset, Järnvägsgatan 8 tom 27/11 2016.
Har visats på Föreningarnas Hus, Slottsgatan Örebro tom 19/1 2017
Har visats på Lindesbergs Bibliotek tom 10/2 2017
Har visats på Centrumhuset i Hällefors tom 20/3 2017 och i Kopparberg.
Har visats i Laxå.
Har visats i Karlskoga

Pär flyttFotograf: Pär flytt

Pär Bäckman med del av utställningen under flytt till Föreningarnas hus nov. 2016

När  kommer den på en plats nära Dig?

– Fråga Din förening –

-o0o-

———————————————-

 


KONTAKT TILL HEMBYGDSFÖRENINGARNA

Klicka på länken här.

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

Upprop för Hembygdens år.

Följ hur Budkavlens reste mellan föreningarna i Örebro län. Finns på Facebook.

Klicka här.

-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-o0o-

Bygd & Natur

Sveriges Hembygdsförbunds tidskrift

bon_nr4_liten

Specialpris för hembygdsföreningsmedlemmar.

För att få specialpriset tecknar Du prenumeration via Din förening.

Läs mer genom att klicka på ”boxen” till höger.