Om oss

Välkommen till Örebro Läns Hembygdsförbund, som ingår i Sveriges Hembygdsförbund och är en paraplyorganisation för Örebro Läns hembygdsrörelse. Bland våra medlemsföreningar finns hembygdsföreningar, lokalhistoriska föreningar, byalag och liknande. De arrangerar olika publika aktiviteter, skapar mervärde för hembygden och är en röst att räkna med. Förbundet inspirerar med att bl a...

Läs mer >

Nyheter

Musslor och människor -----------------------------------Ny film om kulturmiljö från Örebro Läns Museum. Se den här.

Det finns en ny lag som säger att riktigt gamla dammar kan hävda urminnes rätt och behöver inte söka tillstånd och staten har också förbundit sig att ta hänsyn till kulturella och sociala värden vid vattenmiljöerna. Men dilemmat kvarstår: hur ska vi göra för att både människor och musslor ska...

Läs mer >

Länsförbundsstämma och ordförandeträffar inställda

Hej alla medlemmar, föreningar och personer knutna till Örebro läns hembygdsförbunds rörelse,

Läs mer >

Vill Din förening nominera "Årets Hembygdsbok"

Om Din förening önskar lämna förslag till en nominering till "Årets Hembygdsbok" tänk då på att länsförbundet behöver förslaget inkl den nominerade boken senast 30 mars. Det vill säga en månad innan nomineringstiden tll Sv Hembygdsförbund löper ut. Detta för att nomineringsgruppen hos oss ska hinna gå igenom böckerna och...

Läs mer >

Visa fler
Visa fler aktiviteter