Nyheter

Tillsammans blir vi bättre! - Ett samarbetsprojekt med Örebro läns museum.

Vårt län har ett rikt kulturarv och många sevärda besöksmål och intressanta platser som kan locka många besökare. Och de kan bli ännu fler om de paketeras attraktivt. Vi vet att det finns många historier om platserna historier som kan ge besökare djupare kunskaper och väcka ännu större nyfikenhet på...

Läs mer >

Striden om Järle kvarn - Lyssna på Vetenskapsradion

Järle kvarndamm i Nora kan komma att rivas. Naturvårdsverket vill se bättre livsförutsättningar för musslor och fiskar, men många motsätter sig rivningen. Vetenskapsradion Historias Urban Björstadius tar pulsen på striden om Järle Kvarn, där naturvärden står mot kulturvärden och där ingen lätt lösning tycks kunna skönjas. Medverkar gör bl a...

Läs mer >

Visa fler