Nyheter

Vi är en av tre i landet som får möjlighet att framtidssäkra film i ett pilotprojekt.

Film utgör ett fantastiskt material! De kan berätta om seder, bruk, fester och vardag. Filmerna blir tidsfönster där de tar med oss tillbaka för att ge oss en levande bild och berätta om tidigare händelser. Dessa filmer, de berättelser och den information de förmedlar, är en del av vårt kulturarv.För...

Läs mer >

1 kvadratmeter lin

Alla kan odla lin! Allt du behöver är frö och en kvadratmeter att odla på. Hemslöjdskonsulenterna och Örebro läns museum bjuder in dig att delta i projektet 1kvm lin.

LÄS MER HÄR>>>>>>>>

Striden om Järle kvarn - Lyssna på Vetenskapsradion

Järle kvarndamm i Nora kan komma att rivas. Naturvårdsverket vill se bättre livsförutsättningar för musslor och fiskar, men många motsätter sig rivningen. Vetenskapsradion Historias Urban Björstadius tar pulsen på striden om Järle Kvarn, där naturvärden står mot kulturvärden och där ingen lätt lösning tycks kunna skönjas. Medverkar gör bl a...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Välkommen till Örebro Läns Hembygdsförbund, som ingår i Sveriges Hembygdsförbund och är en paraplyorganisation för Örebro Läns hembygdsrörelse. Bland våra medlemsföreningar finns hembygdsföreningar, lokalhistoriska föreningar, byalag och liknande. De arrangerar olika publika aktiviteter, skapar mervärde för hembygden och är en röst att räkna med. Förbundet inspirerar med att bl a...

Läs mer >