Om oss

Tre socknar - en hembygdsförening Hembygdsföreningen grundades 1973. Verksamhetsområdet utgör gamla Fröjereds pastorat, alltså socknarna Fridene, Fröjered och Korsberga.

Hembygdsföreningen skall arbeta för:
-att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
-att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och...

Läs mer >

Nyheter

Årsmöte 2023

Årsmöte har hållits i Korsberga församlingshem söndagen den 19 mars 2023. Ett 30-tal personer hade samlats till årsmötesförhandlingarna i Korsberga. Årsmötet leddes av ordföranden Lennart Axelsson med David Lidé som bisittare och protokollförare. Alla ordinarie styrelsemedlemmar fick fortsatt förtroende, men då suppleanterna hade avsagt sig så valdes nya. Styrelsen...

Läs mer >

Christer Jannerstedt pratar på årsmötet 2023
Tårta från 50-årsjubileet.

Årsmöte i Hembygdsföreningen: Söndagen den 19 mars 2023, kl 14:30 i Korsberga församlingshem.

Tipspromenad vid soldattorpet: Söndagen den 21 maj 2023.  Start 14:30 - 15:30

Grillkväll Fridene skolmuseum: Torsdagen den 6 juli kl 18:30.

Friluftsgudstjänst vid soldattorpet: Söndagen den 20 augusti kl14:30

Kulturarvsdag Kvarnegården Korsberga: Preliminärt datum 10 september (kan eventuellt ändras)

Historiekväll ("ljugarkväll") i soldattorpet:...

Läs mer >

STUDIECIRKEL
Fridene Fröjered Korsberga Hembygdsförening, Fröjereds församling och
Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till studiecirkel om Fröjereds historia. Vi
ska komplettera Fröjeredsbokens kapitel 1-8 och 17-19 (handlar om ”centrala
Fröjered”) med foton, uppgifter och anekdoter). Vi ska dessutom ha trevligt!
Vi Har nu juluppehåll och beräknas starta igen 2023-01-18, kl,18.30 i Församlingshemmet....

Läs mer >

Visa fler

Kontakta oss

 Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening. c/o Lennart Axelsson, Fröjered Johannelund, 522 94 Tidaholm
 0705-908873[email protected]

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]