Föreningen anordnade på Kulturarvsdagen 10 september 2022 en kulturvandring i Blikstorp. Vandringen leddes föredömligt av Elvy Westman och Stig Qvarfort. 39 personer deltog Det som vi fick se handlade mycket om den omfattande småindustri som har funnits och finns i Blikstorp. En av förutsättningarna för den tidiga småindustrin var att Tidan flyter genom byn och har en fors här. Vandringen började vid forsen där det sedan finns en damm. Här fanns före 1900 två kvarnar och en såg. Runt 1900 började elproduktionen som fortfarande är i gång. 1929  byggdes en kvarn i tegel. Byggnaden finns fortfarande kvar men är nu bostad. Vi fortsatte till Blikstorps gårds mangårdsbyggnad som jämte flyglar finns kvar. Blikstorps gård köpte C F Rittfeldt och hans far 1898. Han kom att bli betydelsefull för samhällets utveckling. Bl.a. startade han en snickerifabrik runt 1900 vid forsen.
Vi fortsatte genom samhället, Elvy och Stig berättade hela tiden om affärer, caféer och industrier som funnits. Många industrier finns kvar även om de bytt lokaler och ändrat inriktning. De stora industrier som fanns på 50-talet är Lyxmöbelfabriken (Lyxen), Engheds Textil (silket), Blikstorps Oljeprodukter (åkeri) och Tidametall (ammunitionsfabrik). De största arbetsplatserna är idag Snickarna i Blikstorp (SIBAB) och Blikstorps oljeprodukter. När vandringen var slut tackades Elvy och Stig med applåder.

Lennart Axelsson

Det här pratades det om på promenaden. Blikstorpspromenad för hemsidan.pdf


Förening:

Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening

Skapad av: Stig Qvarfort (2022-09-12 18:28:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stig Qvarfort (2024-01-06 15:23:37) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening. c/o Lennart Axelsson, Fröjered Johannelund, 522 94 Tidaholm
 0705-908873[email protected]