Om oss

Tre socknar - en hembygdsförening Hembygdsföreningen grundades 1973. Verksamhetsområdet utgör gamla Fröjereds pastorat, alltså socknarna Fridene, Fröjered och Korsberga.

Hembygdsföreningen skall arbeta för:
-att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
-att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
-att värna om kultur, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar.
-att värna och vårda de byggnader och inventarier som vi är satta att förvalta.

Hembygdsföreningen drivs ideellt och förvaltar flera kulturbyggnader

-Visthusbod, drängstuga i Fröjered och soldattorpet Pershov i Klämmesbo.
-Skolmuseet, smedjan, skostallet, snickarboden och ladan i Fridene.
-Tegelskolan i Korsberga med bibliotek och fast utställningar. I kulturbyggnader finns samlingar av föremål och redskap från olika tidsepoker.

Sammankomster

Föreningen anordnar årligen flera sammankomster varav kan nämnas tipspromenader och friluftsgudstjänster vid soldattorpet, grillkvällar vid skolmuseet i Fridene och samhällsvandringar där de olika samhällenas historia berättas av kunniga guider. Föreningen deltar även i utställningar på museerna i Hjo och Tidaholm. 

Samarbete med Korsberga skola

Skolan i Korsberga utnyttjar hembygdsföreningens arkiv och utställningar i sin undervisning.

 

 


 

Medlem?

Är du intresserad av din bygd och vill stödja Hembygdsföreningen är du välkommen som medlem. Kontakta Knut Indebetou, e-post <[email protected]>. Det kostar bara 100 kr/år och person.

Kontakt


Stadgar
Föreningens stadgar hittar du här

Stadgar


<< Startsidan

Kontakta oss

 Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening. c/o Lennart Axelsson, Fröjered Johannelund, 522 94 Tidaholm
 0705-908873[email protected]