Årsmöte 2023

Årsmöte har hållits i Korsberga församlingshem söndagen den 19 mars 2023. Ett 30-tal personer hade samlats till årsmötesförhandlingarna i Korsberga. Årsmötet leddes av ordföranden Lennart Axelsson med David Lidé som bisittare och protokollförare. Alla ordinarie styrelsemedlemmar fick fortsatt förtroende, men då suppleanterna hade avsagt sig så valdes nya. Styrelsen ser då fortsatt ut som följer.

Ordförande: Lennart Axelsson.

Ordinarie:     Knut Indebetou. (kassör)

                      David Lidé. (sekreterare)

                      Kent Eriksson.
                      Kristina Westman.
                      P-O Wind.
                      Stig Qvarfort

Suppleanter: Ingemar Göthberg
Margareta Johansson
Ingemar Björk

Valberedningen blev också omvald och består även fortsättningsvis av Björn Yngvesson och Stellan Wihlstrand.

Efter att mötesförhandlingarna var avslutade så inleddes 50-årsfirandet av att Christer Jannerstedt (som var med redan från starten 1973) pratade om hur det hade varit från början och lite av vad som har hänt under åren.

 

Christer Jannerstedt pratar på årsmötet 2023
Tårta från 50-årsjubileet.

Förening:

Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening

Skapad av: Stig Qvarfort (2023-03-22 16:18:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stig Qvarfort (2023-03-22 16:18:39) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening. c/o Lennart Axelsson, Fröjered Johannelund, 522 94 Tidaholm
 0705-908873[email protected]