Om oss

Hembygden kan vara den plats du kommer ifrån men också den plats där du bor nu. Idag är det vanligt att ha flera hembygder. Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening verkar för att öka kunskapen om vårt områdes historia och kultur samt värna och vårda naturen i en stadsnära miljö.

Vi arrangerar föreläsningar...

Läs mer >

Nyheter

Promenera Mera!

Snart startar vi vårens Promenera Mera. Vi besöker platser i närområdet och turerna startar från en plats som du kan nå till fots, per bil/cykel eller kort bussresa under lågtrafik. Se aktuella datum och platser i Aktivitetskalendern nedan.

Vi är glada åt att så många deltog i våra tipspromenader under november/december...

Läs mer >

Aktiviteter

Promenera Mera: Trasthagen - Kohagen - Flottsund

17 March 2021

Samling kl 13.30 vid busshållplats Trasthagen på Rosenvägen. Vi går genom Trasthagen och Kohagen till Flottsund. Under promenaden förmedlas lite platshistoria.              

Läs mer >

Wardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Plats: Samling vid busshållplats Trasthagen på Rosenvägen

Börjar: 17 March 2021 13:30

Slutar: 17 March 2021 15:00

Promenera Mera: Flottsund- Sunnersta

31 March 2021


Samling vid infarten till Sunnerstastugans parkering. Vi går från Flottsund längs ån in mot Sunnersta, en historisk del mellan Stockholm-Uppsala.

Läs mer >

Wardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Plats: Samling vid infarten till Sunnerstastugans parkering

Börjar: 31 March 2021 13:30

Slutar: 31 March 2021 15:00

Promenera Mera: Kronparken

07 April 2021

Samling vid busshållplats Grindstugan på Dag Hammarskjölds väg. Vi går genom naturområdet Kronparken, som har en lång historia som skogs-och rekreationsområde.

Läs mer >

Wardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Plats: Samling vid busshållplats Grindstugan på Dag Hammarskjölds väg.

Börjar: 07 April 2021 13:30

Slutar: 07 April 2021 15:00

Promenera Mera: Gula stigen mot Lilla Sunnersta

21 April 2021

Samling vid anslagstavlan i korsningen i Sunnersta, Vårdsätravägen - Häggstigen dvs där Gula stigen börjar. Vi går Gula stigen mot  Gottsunda/Lilla Sunnersta.

Läs mer >

Wardsaetra och Gutasunds Hembygdsförening

Plats: Samling vid anslagstavlan i korsningen Vårdsätravägen - Häggstigen

Börjar: 21 April 2021 13:30

Slutar: 21 April 2021 15:00

Visa fler aktiviteter