Välkommen till Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening

Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening bildades 1998 och är en liten men stadigt växande förening med ett 80-tal medlemmar. Vi har huvuddelen av vår verksamhet lokaliserad till Uppsalas södra stadsdelar runt Vårdsätra och Gottsunda. Under vinterhalvåret arrangerar vi föreläsningar i Gottsunda med varierande teman kring natur, kultur och historia. När väderleken blir lite gynnsammare letar vi oss ut i naturen i näromgivningarna för t.ex. Gökotta vid Lurbo tempel och exkursioner längs Linnés Gottsundavandring. Ledamöter ur styrelsen ordnar även i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan natur- och kulturvandringar i Uppsala under rubriken ”Promenera mera!”

Vårt program för året finns under Aktiviteter/Program 2018 samt infört i Aktivitetskalendern t.h. på denna sida. Föreningens alla aktiviteter är öppna för allmänheten i syfte att sprida kunskap om vår hembygd. Varmt välkomna!