Om oss

Hembygden kan vara den plats du kommer ifrån men också den plats där du bor nu. Idag är det vanligt att ha flera hembygder. Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening verkar genom sina aktiviteter för att öka kunskapen om vårt områdes historia och kultur samt att värna och vårda naturen i en stadsnära miljö.

Runstenen på Lövängsvägen som är rest på 1000-talet står kvar på ursprunglig plats och fungerar som föreningens symbol och har stått modell för vår logga.