Om oss

Hembygden kan vara den plats du kommer ifrån men också den plats där du bor nu. Idag är det vanligt att ha flera hembygder. Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening verkar genom sina aktiviteter för att öka kunskapen om vårt områdes historia och kultur samt att värna och vårda naturen i en...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Härifrån till evigheten

23 april 2024 19:00 - 23 april 2024 20:30


Helena Nordh är forskare vid SLU. Hennes forskning fokuserar på hur människor upplever och använder olika grönytor i stadslandskapet
och vilken betydelse olika platser har. Ett område som  intresserar henne lite extra är begravningsplatser, nu och i framtiden.  

Läs mer >

Vårstäd vid runstenen

28 april 2024 15:30 - 28 april 2024 16:30

Söndag 28 april kl 15.30 vårstädar vi vid runstenen på Lövängsvägen. Ta gärna med egna redskap.

Läs mer >

Promenera Mera - Stabbylyckan och Stabby prästgård

8 maj 2024 13:30 - 8 maj 2024 15:00


Vi promenerar från Stabbylyckan till Stabby prästgård och gamla banvallen. Samling vid  rödljusen korsningen Tiundagatan/Luthagsleden.          

Läs mer >

Promenera Mera - 1477

22 maj 2024 13:30 - 22 maj 2024 15:00


Vi vandrar i området kring 1477. Samling vid ingången till Blåsenhus, von Kraemers allé 1.

Läs mer >

VISA MER