Bli medlem

Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening som bildades 1998 har för närvarande ett 70-tal medlemmar.  Under vinterhalvåret arrangerar vi föreläsningar i Gottsunda centrum med varierande teman kring natur, kultur och historia. När väderleken blir lite gynnsammare letar vi oss ut i naturen i näromgivningarna för exkursioner och vandringar. Ledamöter ur styrelsen ordnar även natur-och kulturvandringar i Uppsala under rubriken ”Promenera mera!”

Föreningens alla aktiviteter är öppna för allmänheten i syfte att sprida kunskap om vår hembygd. Vi har tilldelats utmärkelser för föredömligt arbete i området i form av Disa Gilles pris (2008) och Gottsundabibliotekets vänners kulturstipendium (2012).

Vill du bli medlem betala då in medlemsavgiften till plusgironummer 254455-9.  Du kan även betala med Swish till 1234 39 23 46. Medlemskapet kostar 100 kr för enskild medlem och 200 kr för en familj. Kom ihåg att ange namn, postadress och gärna e-post vid inbetalningen