Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Nu är det dags att anmäla sig till årets Områdesträffar!

Årets områdesträffar kommer att äga rum enligt följande:

13 september - Område Västerås-Väst/Hallsta- och Surahammar träffas hos Surahammars Hembygdsförening. Inbjudan områdesträff i Surahammar

21 september - Område Köping/Arboga/Kungsör träffas hos Medåkers Hembygdsförening. Inbjudan områdesträff i Medåker

28 september - Område SALA träffas hos Tärna Bygdegårdsförening. Inbjudan områdesträff...

Läs mer >

Sommarstängt på kansliet

Kansliet är stängt för sommaren och öppnar igen den 1 augusti. Medlemsföreningar ombeds kontakta föreningens fadder vid akuta frågor eller förbundsordförande Bengt Wallén. Kontaktuppgifter till Bengt och faddrar finns i dokumentet Föreningsfaddrar 2022-2023.

Ha en härlig sommar!

GRATTIS Hjördis Häll!

Under vår ledningsträff lördagen den 21 maj fick vår skattmästare Hjördis Häll emotta Sveriges Hembygdsförbunds finaste utmärkelse, plaketten för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst. Hjördis fick utmärkelsen för sitt 46-åriga arbete som ekonomiskt ansvarig för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings ekonomi, ett arbete som hon utfört med bravur! Hjördis har under...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Visning av utgrävning vid E18

October 3, 2022, 2:30 PM - October 3, 2022, 4:00 PM

Just nu pågår en arkeologisk utgrävning i närheten av Morgendal i och med utbyggnaden av E18. Arkeologigruppen vid Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arrangerar den 3 oktober en visning vid utgrävningsplatsen, där arkeologer från "Arkeologerna" hittat gravhögar från järnåldern och boplatslämningar från bronsåldern.

Läs mer >