Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanland.
Vi arrangerar, själva eller i samarbete med andra, seminarier, föredrag, utbildningar, utställningar och exkursioner.
Vi ger ut en årsbok och tidningen Spaning i samarbete med Västmanlands läns museum.
Vi är samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening.

I Västmanlands län är 50 föreningar anslutna till Hembygdsförbundet. Den äldsta, Sala Hembygds och Fornminnesförening, startades redan 1912. Den yngsta, Harakers Hembygds- Ungdomsförening startade 2014.
Hembygdsförbundet har sitt kansli i Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.

Årsmöte 2017

Årsmötet 2017 kommer att hållas den 29 april i Irsta.

Boksläpp

Tisdagen den 20 december kl 14.00 blir det boksläpp på Karlsgatan 2 i Västerås. Då släpps en ny årsbok från Västmanlands läns museum och Västmanlands Hembygdsförbund.

ERIK HAHR Arkitekten som formade Västerås.
Av Jan-Åke Alkeblad, Anders Lif och Ylva Öhlander.

Vid boksläppet berättar författarna om bakgrunden till bokprojektet och lyfter fram ett antal exempel från bokens olika kapitel.

Verksamhetsbidrag

Till våren går det att söka  verksamhetsbidraget för hembygdsföreningar i Västmanlands län.  Totalt finns cirka 40 000 kr att fördela.
Bidraget kommer att delas ut till projekt och aktiviteter som stärker föreningarna och som kan komma att ge dem flera medlemmar till exempel:
Kostnader för information om föreningen
Kostnader för medverkan vid speciella evenemang
Kostnader för verksamhet riktad till barn och ungdom som inte kan täckas av andra bidrag.
Kostnader för verksamhet som bidrar till ökad integration.
Kostnader för tillgängliggörande av hembygdsgårdarna.
Bidrag till föreningarnas utgivning av hembygdsböcker.

Bidrag delas inte ut till kostnader för föreningens egna löpande arrangemang eller till redan genomförda projekt.
Ansökan måste vara inlämnad senast den 5 april 2017.  Lägsta summa som kan sökas är 5 000 kronor. Utdelning av verksamhetsbidraget sker vid förbundets årsmöte. Styrelsen vid Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening beslutar om fördelning av bidraget.

Ansökan Verksamhetsbidrag 2017
Ansökningsblankett Verksamhetsbidrag

 

Årsmötet 2016

Lördagen den 23 april var  det årsmöte för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Mötet, som hålls på olika platser i länet varje år, var i Kolsva. Värdar var Kolsva-Ortens Hembygdsförening och själva mötet hölls på Kohlswa Herrgård. Det var 80-talet personer med på mötet varav ett tjugotal är enskilda medlemmar och resterande representanter för länets hembygdsföreningar. Efter en samling med kaffe och smörgås inleddes årsmötet med utdelning av hedersutmärkelser. I år 2016, som också är Hembygdens år då Sveriges Hembygdsförbund firar sitt 100-årsjubileum, var det extra många utmärkelser som fördelades.

Det var tre personer som tilldelades Hedersdiplom. Diplomet delas ut till personer inom eller utom hembygdsföreningarna som gjort en kulturgärning utöver det vanliga. Årets diplom gick till Wivi Blomqvist, Hembygdsföreningen Arboga Minne, Sture Eriksson, Industrihistoriska föreningen i Västerås och till Ulla-Britt Holmér Sala Hembygds- och Fornminnesförening. Ulla-Britt fick dessutom ta emot hembygdsförbundets förtjänsttecken, Stockkumlanålen, för sina tidigare insatser som ordförande i Västmanlands Hembygdsförbund.

Utöver det delades det ut ett Verksamhetspris. Priset, som är en penninggåva om 5 000 kr och ett diplom, delas ut till en förening som i sin verksamhet bidragit till att stärka och bevara intresset för kulturmiljöer i länet. I år gick priset till arbetsgruppen bakom tidningen Bygd och Bruk, som görs i ett samarbete mellan åtta föreningar i Skinnskattebergs bergslag.

Under fjolåret beslutade styrelsen för Västmanlands Hembygdsförbund att även dela ut ett verksamhetsbidrag till föreningar som planerar speciella projekt. Alla anslutna föreningar har fått möjlighet att söka bidraget och under våren har 12 ansökningar lämnats in. Styrelsen hade 56 000 kr att fördela och på årsmötet var det sju föreningar som fick dela på pengarna. Bidraget gick till:
Hembygdsföreningen Arboga Minne, 8 000 kronor för att skapa en enkel broschyr med information om hembygdsföreningens verksamhet och dessutom bjuda in medlemmar och allmänhet till en föreningsdag på museet.
Fagersta Västanfors Hembygdsförening, 15 000 kr för att med ord och bild dokumentera föreningens 90-åriga utveckling från starten 1927 fram till 2017. Målet är att visa hur en liten förening kan utvecklas till en viktig angelägenhet för hela kommunen.
Kumla Hembygdsförening, 7 000 för att sätta upp en vägskylt från Trafikverket för att synliggöra hembygdsgården.
Lundby Hembygdsförening, 5 000 kronor för att ta fram trycksaker som informerar om föreningen och dess verksamhet.
Skultuna Hembygdsförening, 8 000 kronor som stöd till bygget av en miniatyrmodell över hur Skultuna Bruks bostadsområde såg ut på 1680-talet. Totalt cirka 50 bostadshus samt uthus.
Säby Hembygdsförening, 5 000 kronor för att ta fram en informationsfolder om Säby och om hembygdsföreningen.
Västerfärnebo Hembygdsförening, 8 000 kronor för att göra en omfattande verksamhetsberättelse från föreningens 100-årsjubileumsår som distribueras till samtliga hushåll i socknen.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar var det lunch och följt av en visning av Kohlswa Herrgård och Orangeri. Efter det fortsatte deltagarna till en visning av Keycast Kohlswa AB, som är ett stålgjuteri. Dagen avslutades med visning och kaffe på Hembygdsgården Torpet som ligger vackert mitt inne i Kolsva.

 

 

Nytt nummer av Spaning

Nu finns ett nytt nummer av Spaning att hämta. Det är Spaning 24-25 med tema Teater.

Omslag Spaning 24-25Fotograf: Omslag Spaning 24-25

Ny årsbok från Hembygdsförbundet och Länsmuseet

Älskad, Florrie Hamilton herrgårdsfröken på Högfors
Av Yvonne Gröning

Boken Älskad är inte den första boken om Florrie Hamilton och hennes familj. I Agnes von Krusenstiernas romansviter Fattigadel och Fröknarna von Pahlen har familjen använts som förebild och Olof Lagercrantz berättar om familjen i sina memoarer Min första krets.
I den här boken skildras Florrie Hamiltons liv ur en annan vinkel. Författaren Yvonne Gröning berättar om sina egna besök hos Florrie, en åldrande herrgårdsfröken som levde på Högfors, med sina böcker och minnen. Hon skriver om familjen och livet på herrgården ur Florries perspektiv.
I boken publiceras också en rad brev från Florrie till vännen Emilia Fogelklou. Brev ”som vittnar om kvinnorörelse, en ny tids idéer och om givande och djupa vänskapsförbindelser” som Lars Gustafsson skriver i bokens förord.
Boken finns att köpa i museibutiken på Karlsgatan 2. Den kan också beställas på telefon 021-39 32 22. Pris 249 kronor inkl. moms, vid beställning tillkommer fraktkostnad.
ISBN 978-91-87828-05-8

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter