Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Sommaren 2017

Kaffeservering på Ekeby
söndagar från 7 maj till och med 17 september, kl 12:30-16:00

Söndag 27 augusti kl 12:00-16:00, Fotokonst: utställning Axel Ahlsén

Hela sommarprogrammet 2017

17 Sommarprogram 20170814

Programmet uppdateras allteftersom!

Årmöteshandling

170409 VHF nr 3 Årsmotesprotokoll utan namnteckningar

160417 Årsmötesprotokoll VHF

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter