Välkommen till Utö Hembygdsförening

UTÖ LIGGER I Stockholms södra skärgård och har anor långt tillbaka i tiden. Det är en intressant ö för geologer och andra naturälskare. På grund av den kalkrika jorden trivs många blommor här och för att så många som möjligt skall få njuta av detta är norra delen av ön naturreservat. Där ligger också Gruvbyn, samlingsplatsen för semesterfirare, båtfolk, konferensgäster och hembygdsälskare. På den södra delen av ön ligger Utös Hembygdsgård, kyrka och skola samt Utö skjutfält, där man har satt upp skyltar, som visar var de gamla torpen en gång låg. Ön trafikeras året runt av reguljär båttrafik till tre bryggor.
============================================================

STYRELSEN I UTÖ HEMBYGDSFÖRENING 2018 – SE UNDER FLIKEN ”KONTAKT” I VÄNSTERKOLUMNEN!

Smått och gott från Utö Hembygdsförening/Marianne Kajerdal
Mars 2018

I föreningen fortsätter vi att vårda, visa, samla och bevara Utös kulturarv. Nya möjligheter och nya tag!

HEMBYGDSFÖRENINGEN efterlyser filmer: Singel-8, dubbel-8, super-8, 16 mm och videofilmer med innehåll från Utö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Aspö och Nåttarö. Händelser, stora som små och annat som kan  intressera nutid och framtid!

Eposta till [email protected] eller ring 0730-620749.

ÅLÖCIRKELN , som vi påbörjade förra våren och avslutade med en utställning i sjöboden i Ålöfladen, fortsätter och vi tar fram mera fakta om Ålös utveckling genom tiderna. Hör gärna av dig till Marianne Kajerdal, tel 0730-620749 om du har något du  kan bidra med om Ålö.
Berättelser, livsöden, foton, dokument mm – allt är viktigt för Utös framtidsarv. Lämna gärna ditt ”strå till stacken” genom att berätta din historia. Vi hjälper till med utskrift och varje anteckning kan ha betydelse för helheten.
Arbetet ned att digitalisera föremål och dokument fortsätter. Det är ett stort och viktigt projekt. Samtliga UtöKontakt från första utgivningen 1977 är scannade och sökbara i vår dator.
Övrigt arkivarbete med sortering av foton och kartor pågår också under vintern och du är alltid välkommen att besöka oss. Hör av dig till Marianne, tel 0730 620749 och kolla när vi är på plats.
Till sist- men inte minst – sänder vi ett
VARMT TACK TILL alla som genom medlemsavgift, gåva eller olika insatser hjälper oss i vårt arbete med att vårda, visa och bevara Utös framtidsarv.
Styrelsen
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Bygdeband
Mer information och bilder från Utö finns på Bygdeband – Sveriges Hembygdsförbunds webbplats för lokalhistoria.
www.bygdeband.se/forening/435766/sverige/stockholms-lan/haninge/uto/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tillgängligt landskap åt alla
Utö Hembygdsförening deltar i projektet ”Tillgängligt landskap åt alla”, som är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och Sveriges Hembygdsförbund för att öka tillgängligheten till vårt kulturarv för människor med olika funktionsnedsättningar. Läs mer om detta projekt på http://irismedia.se/uto.
            – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Utö Hembygdsförening 
har ca 230 medlemmar och äger Hembygdsgården, det gamla torpet Ramsvik, som i slutet av 1940-talet flyttades från södra ön till nuvarande plats i närheten av Spränga brygga. Hembygdsgårdens ena del är inredd som ett kök från början av 1900-talet och resten av huset används mest i föreningens egen verksamhet.
Hembygdsföreningen ansvarar också för Utö Gruv- och Hembygdsmuseum, som finns beläget mittemot Utö Värdshus vid Gruvbryggan.
Om vår hembygdsgård, gruvmuseum, föreningens aktiviteter, utflyktsmål mm  kan du läsa på flikarna till vänster eller kontakta gärna någon i styrelsen om du har några frågor.

Välkomna till Utö Hembygdsförening!
Styrelsen