Styrelsen 2024 består av följande medlemmar:

Ordförande: 

Thomas Näsström, 

email: [email protected]


Vice ordförande och Sekreterare:

Per Ljungberg

email: [email protected]

Kassör:

Carina Karlsson

email: [email protected]


Övriga ledamöter: Eva Schröder och Sven Nordlander

 

Suppleanter: Curre Forsmark och Kjelle Kings

 

Uthyrning av Utö Hembygdsgård. Information och bokning.
Beställning av böcker och skrifter:

Thomas Näsström, tfn: 070 399 77 63
email: [email protected]

 

Visning av Utö Gruvmuseum för grupper och klasser.
Kostnad: 600-900:-/grupp. 
Information och bokning: Thomas Nässrtöm - se ovan.

Webbansvarig: Curre Forsmark, tfn: +66 610347802

email: [email protected]

Redaktör: Carina Karlsson

email: [email protected]

 

 

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]