Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund får nominera en bok eller en bokserie till utmärkelsen Årets hembygdsbok som delas ut av Sveriges hembygdsförbund.
För 2022 har vi nominerat "Hållnäs förr och nu 2019-2021". Motiveringen lyder:
"Hållnäs är av de största och mest aktiva hembygdsföreningarna i Uppsala län, med en stor hembygdsgård med livaktig verksamhet och omfattande dokumentation och forskning om bygdens historia. Sedan 1990 utkommer med jämna mellanrum skriften ”Hållnäs förr och nu”, som dels innehåller redogörelser om hembygdsföreningens verksamhet de senaste åren, dels artiklar om både bygdens historia och livet i Hållnäs idag. Skriften utgör därmed ett viktigt samtidsdokument.
Årets skrift, ”Hållnäs förr och nu 2019-2021”, utgör inget undantag utan är ett fullmatat nummer om 100 sidor med bidrag om Hållnäs förr och nu, rikt illustrerad med både äldre och nytagna fotografier. Här kan man i olika artiklar ta del av föreningens långa historia, dess mest framträdande personligheter och dess verksamhet över åren, och om vad som pågår i föreningen just nu, t.ex. byggandet av ett nytt båthus för att bevara fiskebåtar, barnaktiviteterna och husunderhållet. De många artiklarna om Hållnäs idag speglar den framtidstro som finns på landsbygden idag, med en ökad inflyttning och där gamla företag utvecklas och nya etableras.  Här kan man t.ex. läsa om Stora Kullens gårdsmejeri, Getyoga på Lönnö, sågverket i Kussil, caféet i prästgården och Calles fisk i Fagerviken. 
”Hållnäs förr och nu” är ett fint exempel på hur både hembygdsföreningens äldre historia vävs in med nutida reportage. En bra balans mellan nytt och gammalt som kan fungera som inspiration för andra hembygdsföreningar."

Förening:

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund

Skapad av: Marie Andersson (2022-05-16 15:21:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2022-05-16 15:33:29) Kontakta föreningen