Disa Gilles pris 2020

Disa Gilles pris 2020 för "förebildligt arbete" tilldelas föreningen Fjärdhundraland!
Priset, som förutom äran innebär ett stipendium på 10 000 kr, kommer att delas ut på vårt kommande Vinterting den 2 februari 2020.
Motivering: att föreningen på ett föredömligt sätt visar att engagemang och samarbete kan leda till stor framgång, och att viljan att lära av varandra och utvecklas tillsammans kan generera ett betydande mervärde för såväl medlemmar som invånare och besökare i bygden.
Stort grattis till Fjärdhundraland!


Editerad av: Marie Andersson (2019-11-10 15:57:48)