Höstens program och uppskjutet årsmöte

Nu är höstens program 2021 klart. Du kan hämta det här. Det innehåller bl a besök vid Skedemosse museum/Sörby borg 19 september samt två evenemang som ställdes in hösten 2020.

Dessutom kallar vi till det uppskjutna årsmötet 10 oktober i Folkhögskolan kl 14.00. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Thorsten Jansson att berätta om sin nya bok: Det gömda Öland.

Handlingar till årsmötet finns att hämta här.


Editerad av: Stefan Svenaeus (2021-09-01 15:01:55)