Bli medlem

Du blir medlem genom att betala in 100 kr på bankgiro 5148-1422 eller Swish123 270 3049 Ange ditt namn och adress på inbetalningen.

Med medlemskortet får du gratis inträde till de flesta av föreningens aktiviteter.  Om du visar upp ditt medlemskort betalar du endast halv entré till Himmelsberga Museum, Borgholms stadsmuseum samt Kalmar läns museum.