Nytt vårdträd planterat

I samband med Öland Spirar passade personalen på Himmelsberga på att plantera ett nytt vårdträd framför Norrgården. Det gamla vårdträdet, en stor alm planterad i slutet av 1950-talet, dog förra året troligen drabbat av almsjukan. Att ha ett vårdträd någonstans framför mangårdsbyggnaden var förr vanligt. Vårdträdet ansågs ge huset lycka och välgång. Trädet skulle skötas väl och vördas. Att skada trädet eller ens bryta löv av det ansågs medföra olycka och sjukdom. De vanligaste vårdträden var olika ädellövträd såsom lind, alm, ask och lönn men kunde också vara olika ”bärande” träd såsom valnöt och kastanj. På Öland kunde man också ha en storvuxen fläder (hylla på öländska) som vårdträd. I trädet bodde ”hyllamor” och henne fick man inte störa för då kunde det gå riktigt illa. En annan funktion hos vårdträdet var att det p g a sin stora krona skyddade de halmtakstäckta uthusen från gnistor från mangårdsbyggnadens skorsten. På Himmelsberga finns vårdträd såväl framför kaffestugan (valnöt) som framför Karl Ols-gården (lönn).

Det träd som nu planterades är ett päronträd av arten Furstligt Grönt Taffelpäron, en sort som härstammar från 1700-talet eller kanske ännu tidigare. Frukten har en gröngul grundfärg med en kraftig brunröd solsida och mognar i mitten av september. Trädet kan bli mycket högt, säkert 10 meter. Trädet har införskaffats från pomolog Sven Plasgårds odling i Vickleby.

En liten skara besökare hade samlats för att bevittna planteringen. Ann-Charlotte Magnusson berättade inlevelsefullt lite om Norrgårdens historia och om vårdträdens betydelse innan Julius Sääf planterade det blommande päronträdet. Nu gäller det att vattna ordentligt så att trädet rotar sig och ger fina skördar om några år.

Julius Sääf och Ann-Charlotte Magnusson planterar

Årsmöte 2017

Hembygdsförbundets årsmöte genomfördes den 23 april med Sandby-Gårdby Hembygdsförening som arrangör. Deltagarna samlades i Sandby kyrka, där förre kantorn Alf Ohlsson informerade om kyrkans historia och spelade ett stycke på orgeln. Ute på kyrkogården finns några minnesmärken, bl a två runstenar som omnämns i Linnés öländska resa från 1741. Alf Ohlsson informerade också om andra minnesmärken på kyrkogården. Hembygdsföreningens arkivarie och tidigare ordförande under många år Per-Åke Johansson berättade om hembygdsstugan och deltagarna fick göra ett besök också där.

Alf Ohlsson informerar om kyrkan

Deltagarna förflyttade sig sedan till bygdegården Sandgårdsborg, där föreningens ordförande Pelle Berglund hälsade välkommen och informerade om föreningens 60-åriga historia.

Förhandlingarna leddes av Mörbylångas kommunalråd Henrik Yngvesson medan Elisabet Engqvist från Mörbylånga traditionsenligt stod för protokollet. Carl Malgerud föredrog såväl verksamhetsberättelsen som bokslutet för 2016. En stor mängd trevliga aktiviteter hade genomförts och bokslutet visade glädjande nog ett bättre resultat än föregående år. Alla dokument lades med godkännande till handlingarna. Valberedningen hade haft ett lätt arbete inför årsmötet. Ingen av dem som var i tur att avgå ut styrelsen hade avsagt sig uppdraget, varför alla valdes om. Det enda som blev nytt var valberedningen, eftersom alla tidigare ledamöter ville lämna. Nya i valberedningen blev Stig Bertilsson, Alböke, sammankallande, Elisabet Grahn, Långlöt, och Irene Larsson, Segerstad.

Förbundets nya verksamhetschef Julius Sääf redogjorde för verksamhetsplan och budget, vilka båda godkändes av årsmötet.

Torslunda Hembygdsförening hade lämnat in en motion, som gick ut på att förbättra samarbetet mellan hembygdsföreningarna och förbundet och Karl-Oskar Erlandsson redogjorde för tankarna bakom denna. Årsmötet biföll motionen till största delen men hade i någon del en annan uppfattning.

Årsmötet avslutades med att alla sjöng Ölandssången. Avgående ledamöterna i valberedningen Åke Nilsson och Göran Lundquist avtackades med varsin vacker blomsterbukett.  Sedan serverades traditionsenligt öländska kroppkakor med tillbehör, kaffe och kaka.

Carl Malgerud går igenom bokslutet. Vid bordet vice ordförande Pelle Berglund, ordförande Henrik Yngvesson och sekreterare Elisabet Engqvist

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter