Nyheter

Vandring kring Kalkstad 8 maj ställs in

Vandringen ställs in med hänsyn till det mycket höga smittoläget för Covid-19  i regionen. Vi återkommer med promenaden när läget förbättrats.

Fagning av Rune Jons äng 10 april

Vi genomför fagningen av Rune Jons äng som planerat på lördag 10 april med början kl 10.

Till skillnad från evenemang som vi ställt in är risken för spridning av Covid-19 vid fagningen avsevärt mindre eftersom deltagarna arbetar åtskilda. Vid inställda evenemang har vi bedömt risken för folksamling stor.

Fagningen genomförs i samverkan...

Läs mer >

Vårvandring 5 april ställs in

På grund av ökningen av smittade i Covid19 ställs vårvandringen 5 april in.

Inga tipspromenader under våren

Vår samarbetspartner Färjestadens Motion IF har beslutat att inte arrangera några tipspromenader under våren med anledning av coronapandemin. De planerade promenaderna 21 mars och 23 maj ställs därför in.

Årsmötet uppskjutet till hösten - program första halvåret 2021

I dagarna skickar vi ut årets medlemsbrev med medlemskort, inbetalningsavi samt program för första halvåret. Programmet är preliminärt och beroende av de regler som gäller för möten.

Styrelsen har beslutat att skjuta upp årsmötet till hösten. Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport för 2020 finns att hämta på denna hemsida. 

Läs mer >

Visa fler

Om oss

I Torslunda socken har människor bosatt sig sedan stenåldern. I dag bor man i socknen för närheten till Kalmar och för att man älskar traktens natur och historia. Torslunda hembygdsförening bildades redan 1938 för att rädda kvar Kvarnkungen i socknen. Allt sedan starten har vård och underhåll av föreningens kvarnar och...

Läs mer >