Nyheter

Handlingarna till årsmötet 17 mars

Du kan hämta dem här

Medlemskort och kallelse till årsmötet kommer brevledes till medlemmar senast fredag 22 februari.

Arkeologiska utgrävningar i Gamla Skogsby

I järnåldersbyn Gamla Skogsby, mellan Skogsby och Kalkstad, pågår nu för första gången arkeologiska utgrävningar. Många husgrunder finns i området, som kan ha varit en stor och viktig by under järnåldern. Intill det största långhuset, som är...

Läs mer >

Stigar och broar i Mittlandsskogen

Lördagen 8 juni gjorde vi en vandring i Mittlandsskogen under ledning av Thorsten Jansson. Han visade oss stigar som går genom området och små broar över Källebäcken. Broarna är fint byggda valvbroar. Vi fikade vid Hemliga trädgården och vandrade ett stycke på den gamla järnvägsbanken. Många var vi som inte gått...

Läs mer >

Nyinsatt programpunkt

Traktorsafari till orkidémarkerna i Mittlandsskogen 11 juni. Se vidare under aktiviteter.

Gränsvandring och fågelexkursion

Hembygdsföreningarna i Torslunda och Gårdby/Sandby genomförde på söndagen 19 maj en vandring utmed sockengränsen. Ca 50 personer deltog från de båda föreningarna. Under promenaden sågs och hördes nyinkomna vårfåglar som tornseglare, gök, näktergal och buskskvätta. Fornlämningarna Tors kulle och Odensrör besöktes. Helena Ervenius guidade oss på sina marker...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

I Torslunda socken har människor bosatt sig sedan stenåldern. I dag bor man i socknen för närheten till Kalmar och för att man älskar traktens natur och historia. Torslunda hembygdsförening bildades redan 1938 för att rädda kvar Kvarnkungen i socknen. Allt sedan starten har vård och underhåll av föreningens kvarnar och byggnader varit viktiga delar av vår verksamhet. Föreningen har 600 medlemmar och ett viktigt uppdrag för oss är att ordna mötesplatser där vår kulturhistoria kan bli den gemensamma nämnaren för möten mellan olika generationer

Läs mer >

Visa fler aktiviteter