Nyheter

Arkeologiska utgrävningar i Gamla Skogsby

I järnåldersbyn Gamla Skogsby, mellan Skogsby och Kalkstad, pågår nu för första gången arkeologiska utgrävningar. Många husgrunder finns i området, som kan ha varit en stor och viktig by under järnåldern. Intill det största långhuset, som är...

Läs mer >

Nationaldagsfirandet ställs in

På grund av Corona-pandemin har styrelsen för Torslunda hembygdsförening beslutat ställa in årets nationaldagsfirande. Vi brukar alltid vara avsevärt fler än 50 personer, varför ett genomförande av firandet inte skulle vara i linje med de riktlinjer som finns just nu  för sammankomster. Det är naturligtvis mycket tråkigt men vi hoppas...

Läs mer >

Vandring vid Lenstad

I vårt program står det att vi gör en gränsvandring 17 maj till Dröstorp tillsammans med Sandby-Gårdby hembygdsförening. På grund av Corona-smittan genomför vi inte detta eftersom vi förväntas bli fler än 50 personer, vilket är Folkhälsomyndighetens begränsning för sammankomster i dessa dagar. Men för de som ändå vill göra...

Läs mer >

Om du vill gå vandringen till Österskogs ödeby själv

Vandringen till Österskogs ödeby är ju inställd p g a Corona-pandemin. För den som själv vill göra promenaden lägger vi ut nedanstående Google-karta. Vi hade tänkt att gå från norr, från "parkeringen" vid gravfältet öster om Tävelsrum. Man kan gå från söder också, från parkeringen vid Smedsgärde, men det är...

Läs mer >

Nu har Kvarnkungen fått två nya vingar

 

Efter att en storm tidigare i år skadade två av Kvarnkungens vingar byttes dessa 23 april. Tack vare att föreningen tidigare köpt in reservvingar kunde bytet göras så snabbt. 

Tack till Byggnadskommittén och Anders Wahlström...

Läs mer >

Byte av två vingar på Kvarnkungen 23 april 2020
Byte av två vingar på Kvarnkungen 23 april 2020
Byte av två vingar på Kvarnkungen 23 april 2020
Visa fler

Om oss

I Torslunda socken har människor bosatt sig sedan stenåldern. I dag bor man i socknen för närheten till Kalmar och för att man älskar traktens natur och historia. Torslunda hembygdsförening bildades redan 1938 för att rädda kvar Kvarnkungen i socknen. Allt sedan starten har vård och underhåll av föreningens kvarnar och...

Läs mer >

Aktiviteter

Nationaldagsfirande vid Hembygdsgården

05 June 2020

Traditionellt Nationaldagsfirande vid Hembygdsgården. Allsång under ledning av Kristina Nilsson med man. Musik: Lasse och Solveig Svensson Kaffeservering, lotterier. Entré 50 kr - fika ingår

...

Läs mer >

Torslunda Hembygdsförening

Plats: Hembygdsgården

Börjar: 05 June 2020 14:00

Slutar: 05 June 2020 16:00

Öppet Hus i Torslunda Hembygdsgård

04 July 2020

Vi har personal på plats för att svara på frågor. Kom in och titta på allt som finns där!

...

Läs mer >

Torslunda Hembygdsförening

Plats: Hembygdsgården

Börjar: 04 July 2020 10:00

Slutar: 04 July 2020 14:00

Visa fler aktiviteter