Aktiviteter

Skördefest - Öppet hus i Björnhovdakvarnarna

27 September 2019

Skördefest - Öppet hus i Kvarnkungen, Drottningen och Kronprinsen. Bildutställning, guide/visning, kaffeservering

...

Läs mer >

Torslunda Hembygdsförening

Plats: Björnhovdakvarnarna

Börjar: 27 September 2019 10:00

Slutar: 27 September 2019 16:00

Tips/bingopromenad

05 October 2019

Tips/bingopromenad i samarbete med Färjestadens motion, start vid Knap Ernsts stuga

...

Läs mer >

Torslunda Hembygdsförening

Plats: Knap Ernst stuga

Börjar: 05 October 2019 09:30

Slutar: 05 October 2019 10:30

Visa fler aktiviteter

Nyheter

Bilder från slåtterdagen 2019

Här kommer en bildkavalkad från slåtterdagen i Rune Jons äng (foto Åke Wehrling)

Läs mer >

Stigar och broar i Mittlandsskogen

Lördagen 8 juni gjorde vi en vandring i Mittlandsskogen under ledning av Thorsten Jansson. Han visade oss stigar som går genom området och små broar över Källebäcken. Broarna är fint byggda valvbroar. Vi fikade vid Hemliga trädgården och vandrade ett stycke på den gamla järnvägsbanken. Många var vi som inte gått...

Läs mer >

Nyinsatt programpunkt

Traktorsafari till orkidémarkerna i Mittlandsskogen 11 juni. Se vidare under aktiviteter.

...

Läs mer >

Gränsvandring och fågelexkursion

Hembygdsföreningarna i Torslunda och Gårdby/Sandby genomförde på söndagen 19 maj en vandring utmed sockengränsen. Ca 50 personer deltog från de båda föreningarna. Under promenaden sågs och hördes nyinkomna vårfåglar som tornseglare, gök, näktergal och buskskvätta. Fornlämningarna Tors kulle och Odensrör besöktes. Helena Ervenius guidade oss på sina marker...

Läs mer >

Nytt vasstak på hembygdsladan

Torslunda hembygdsförening har fått bidrag till nytt vasstak på hembygdsladan. Av kostnaderna, som uppgår till 289 500 kr, har föreningen fått bidrag med 90 % från landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsens kulturmiljöanslag och Mörbylånga kommun. Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet ska påbörjas under sommaren 2019 och vara klart i oktober.

...

Läs mer >

Visa fler nyheter

Om oss

I Torslunda socken har människor bosatt sig sedan stenåldern. I dag bor man i socknen för närheten till Kalmar och för att man älskar traktens natur och historia. Torslunda hembygdsförening bildades redan 1938 för att rädda kvar Kvarnkungen i socknen. Allt sedan starten har vård och underhåll av föreningens kvarnar och byggnader varit viktiga delar av vår verksamhet. Föreningen har 600 medlemmar och ett viktigt uppdrag för oss är att ordna mötesplatser där vår kulturhistoria kan bli den gemensamma nämnaren för möten mellan olika generationer

Läs mer >