Vi besöker Torslunda försöksstation

Söndagen den 9 augusti kl 10.00 besöker vi Torslunda försöksstation där platschef Jan-Olof Karlsson berättar om forskningen om framtidens grödor som bedrivs vid försöksstationen. Medtag fika och egen stol. Avgift 50 kr för icke medlem.

Med tanke på Corona-pandemin överväger styrelsen om varje planerat evenemanget kan genomföras. I detta fall är vi hela tiden utomhus. Om alla har en egen stol kan vi placera oss på tillräckligt avstånd från varandra så att ingen smittorisk finns. I det fall vi gör en vandring vid odlingarna är det viktigt att hålla avstånd till varandra.

Vi återkommer snart om en samlad översikt över hur höstens program ser ut med tanke på Corona-pandemin.

 


Editerad av: Stefan Svenaeus (2020-07-31 11:54:13)