Nytt vasstak på hembygdsladan

Torslunda hembygdsförening har fått bidrag till nytt vasstak på hembygdsladan. Av kostnaderna, som uppgår till 289 500 kr, har föreningen fått bidrag med 90 % från landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsens kulturmiljöanslag och Mörbylånga kommun. Landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet ska påbörjas under sommaren 2019 och vara klart i oktober.

Nu är taket klart:

Image


Editerad av: Stefan Svenaeus (2020-01-09 22:02:52)