Välkommen till Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas- och dess innevånares historia. Att vårda hembygdsmuseet Bergströmska gården och att sköta den intilliggande trädgården Mormorstäppan ingår också i uppdraget.

Bergströmska gården är kärnan i föreningens verksamhet och platsen för en mängd årliga arrangemang. Se mera på hemsidan sanktolofsgille.se

 SIDAN ÄR UNDER ARBETE

.


Editerad av: Benny Flodin (2020-11-11 10:48:46)