Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem. Årsavgiften är 100 kr för enskild och 150 kr för familj. Vår medlemstidning S:t Olof utkommer med fyra nummer per år och finns att läsa under fliken "S:t Olof" på vår hemsida sanktolofsgille.se - se mera info under fliken MEDLEMSKAP.

Kontakta oss per e-post på [email protected] eller betala direkt till vårt Bankgiro 5239-1901, men glöm inte att ange namn och adress.

Mera information om gillet finns på vår hemsidasanktolofsgille.se

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]