Välkommen till Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille

Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille finns i Torshälla som är en av Sveriges äldsta städer. Torshälla är idag en del av Eskilstuna kommun.

S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas- och dess innevånares historia. Att vårda hembygdsmuseet Bergströmska gården och att sköta den intilliggande trädgården Mormorstäppan ingår också i uppdrag.

Bergströmska gården är kärnan i föreningens verksamhet och platsen för en mängd årliga arrangemang.

 SIDAN ÄR UNDER ARBETE

.