Om oss

Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille finns i Torshälla som är en av Sveriges äldsta städer. Torshälla är idag en del av Eskilstuna kommun. S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas- och dess innevånares historia. Kärnan i verksamheten är Bergströmska gården som både är hembygdsmuseum och en plats för olika arrangemang. Kontakt: [email protected]

Torshälla hembygdsförening Sankt Olofs Gille, http://www.sanktolofsgille.se/, startade1936 som Holmbergsföreningen med uppdraget att sköta den vackra Holmbergsparken som Georg Nyström skapat. Föreningen ville med tiden vidga sitt intresse och ge hembygdsforskningen en mer framträdande plats, och 1956 ändrades namnet till S:t Olofs Gille. I slutet av 1960-talet flyttade Gillet in i Bergströmska gården och började då bygga upp en museiverksamhet som nu är Torshälla hembygdsmuseum och hembygdsgård. S:t Olof Gilles huvuduppgift är att sprida kunskap om Torshällas- och dess innevånares historia. En annan viktig uppgift för föreningen är att vårda Bergströmska gården och dess samlingar.

Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille har drygt 300 medlemmar.

Kontakta oss

 Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille, c/o Tryggve Lundh Klostergatan 9, 644 31 TORSHÄLLA
 Bergströmska gården, Lilla gatan 12, TORSHÄLLA
 016-35 50 76 076 - 340 74 15 [email protected]