Om oss

Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens kulturhistoria, verka för tillvaratagandet och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmärken och kulturföremål som är ägnade att belysa folkliv och odlingshistoria. Föreningen vill även söka slå vakt om landskapsvården genom att stimulera sina medlemmar att...

Läs mer >

Nyheter

ÖPPET HUS


Öppet hus vid Hembygdsgården i Dammtorp söndag 24 juli kl. 10-15.
Våra byggnader öppna för besök.
Dekormålning på trä.
Kl. 13.00 underhåller Viibygubben, Ingvar Björck med historier från Sydnärke.

Kaffe med bröd serveras á 30:-.

Tiveds Hembygdsförening hälsar välkommen!

 

Tömning av kolmilan

Nu närmar sig tiden när fjolårets mila i Dammtorp skall tömmas.
Om vädret tillåter tömmer vi milan lördag 30 april

hälsar ”miljobbarna”

P R O G R A M 2 0 2 2

För att komma till årsprogrammet klicka >> här <<

Kolmilan tänds

Det är torsdag morgon 14 oktober. Nu är det dags att tända årets kolmila. Ulla står beredd att ge miljobbarna klarsignal och så får vi se att milan skall döpas till...
Läs mer >> här <<

Ljusfesten

Vår hembygdsförening kunde, i och med de lättade
restriktionerna gällande pandemin, arrangera den årliga ljusfesten vid
hembygdsgården i Dammtorp. Två män i en båt, Roland och Conny, såg till
att med marschaller ljussätta på vattnet och runt Lomsjön. Marschaller,
eldstubbe och en eldkorg lös även upp gårdstunet. Allt gav ett

Läs mer >

TIVEDEN - BYGD OCH MÄNNISKOR

 
 

Tiveds Hembygdsförening gav under ett antal år ut folkskolläraren och bygdeforskaren Göte Hellmans nedtecknade uppgifter om vår hembygd i en serie ”TIVEDEN - Bygd och människor”. Det blev tillsammans 12 häften, med intressant historia, beskrivning av bygd och människor samt med ett...

Läs mer >

ÅRSMÖTE I TIVEDS HEMBYGDSFÖRENING


Tiveds Hembygdsförening håller årsmöte lördag 24 april kl. 14.00 utomhus vid Hembygdsgården.
På grund av pågående pandemi gäller förhandsanmälan till ordförande, tel. 070 – 282 74 01.
Ytterligare information lämnas vid anmälan om deltagande.

 

Julhälsning och tack till Laxå kommun


Ett stort tack vill Tiveds Hembygdsförening rikta till Laxå kommun för bidragen vi fått, från den så kallade ortspengen, som lett till flera förbättringsåtgärder på vår hembygdsgård i Dammtorp.
 

Ulla Carlsson

Björn Palmqvist

Ordförande

Vice ordförande

 

Julhälsning>

 

ÅRSPROGRAMMET AVSLUTAS

På grund av pandemisituationen för närvarande har Hembygdsföreningens styrelse beslutat att ställa in de två sista programmen detta år. Det gäller alltså Ljuskvällen i höstmörkret fredagen den 16 oktober vid Hembygdsgården samt Julfesten fredagen den 4 december i Hembygdsgården.
 
Ordförande Ulla Carlsson tillsammans med övriga styrelseledamöter vill framföra ett...

Läs mer >

2020 års kolmila fick namnet GUNLÖG


Fredagen den 25 september var det dags för föreningen att tända årets mila, som hade rests veckan innan. Och nog blev det en överraskning för föreningens sekreterare Gunlög Enhörning, att milan detta år skulle få namnet GUNLÖG!
 
Kolarbasen Roland Karlsson och föreningens ordförande Ulla Carlsson hade samlat ihop...

Läs mer >

Årets kolmila tänds!


Vill Du besöka vår mila och vara med när den tänds, så är Du välkommen till milplatsen vid Hembygdsgården i Dammtorp fredag 25 september kl. 10.00.

Välkommen hälsar Tiveds Hembygdsförening!

 

Skolhuset lyser nu nymålat

Coronapandemin sätter tyvärr för närvarande stopp för våra välbesökta arrangemang. Att vidta förbättringsarbeten på hembygdsgården utgör dock ingen smittorisk, och en rad av sådana arbeten har kunnat genomföras under sommaren.

Det senaste i raden är att den yttre fasaden på skolhuset i Dammtorp nu står nymålad och fräsch. Allt möjliggjort med...

Läs mer >

LÖPANDE UNDERHÅLL I DAMMTORP

Corona-pandemin har förstås ställt föreningsarbetet i en helt ny dager då
publika arrangemang omöjliggörs. Men det betyder inte att de föreningsakativa
lagt sig på sofflocket för att invänta “bättre tider”. Istället tas tillfället i
akt att genomföra en hel del, sedan tidigare, listade åtgärder för att utveckla
och bibehålla en...

Läs mer >

Visa fler